Fylkes- og lokallag

Oversikt over fylkes- og lokallag

AUST-AGDER FYLKESLAG
Leder: Anita Johnsen
Tlf.: 997 34 934
E-post: aust-agder@fibromyalgi.no

VEST-AGDER FYLKESLAG
Leder: Tanja Sørensen Mydland
Tlf.: 987 63 355
E-post: vest-agder@fibromyalgi.no

KRISTIANSAND OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Louise Caroline Arnesen
Tlf.: 971 29 817
E-post: kristiansand@fibromyalgi.no

AKERSHUS FYLKESLAG
Leder: Solveig Langrud Sletten
Tlf.: 413 04 249
E-post: akershus@fibromyalgi.no

NEDRE ROMERIKE LOKALLAG
Leder: Solveig Langrud Sletten
Tlf.: 413 04 249
E-post: nedreromerike@fibromyalgi.no

ØVRE ROMERIKE LOKALLAG
Leder: Jan Ove Langdal
Tlf.: 412 49 078
E-post: ovreromerike@fibromyalgi.no

BUSKERUD FYLKESLAG
Leder: Linn Irene Hasle
Tlf.: 957 46 292
E-post: buskerud@fibromyalgi.no

RINGERIKE OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Anne Grete Loeshagen
Tlf.: 971 91 892
E-post: ringerike@fibromyalgi.no

FINNMARK FYLKESLAG
Leder: Ingrid Isaksen
Tlf.: 990 30 740
E-post: finnmark@fibromyalgi.no

ALTA LOKALLAG
Leder: Ingrid Isaksen
Tlf.: 990 30 740
E-post: alta@fibromyalgi.no

MIDT-FINNMARK LOKALLAG
Leder: Charlotte Angell
Tlf.: 901 95 413
E-post: midt-finnmark@fibromyalgi.no

HEDMARK FYLKESLAG
Leder: Sissel Merete Kvisla-Johansen
Tlf.: 907 66 933
E-post: hedmark@fibromyalgi.no

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Lill Hege Grøtting
Tlf.: 470 74 799
E-post: hamar@fibromyalgi.no

KONGSVINGER OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Heidi Sivertsvik
Tlf.: 917 61 930
E-post: kongsvinger@fibromyalgi.no

ODAL OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Sissel Merete Kvisla-Johansen
Tlf.: 907 66 933
E-post: odal@fibromyalgi.no

RENA OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Ruth L. Bergersen
Tlf.: 951 03 310
E-post: rena@fibromyalgi.no

OPPLAND FYLKESLAG
Leder: Irene Dybdahl
Tlf.: 911 37 536
E-post: oppland@fibromyalgi.no

GJØVIK OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Venke Fossumstuen
Tlf.: 450 46 247
E-post: gjovik@fibromyalgi.no

GUDBRANDSDALEN LOKALLAG
Leder: Siw Helen Holth
Tlf.: 481 45 986
E-post: gudbrandsdalen@fibromyalgi.no

HADELAND LOKALLAG
Leder: Anne-Kari Framstad Berg
Tlf.: 412 52 421
E-post: hadeland@fibromyalgi.no

LILLEHAMMER OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Tove Irene Arntsen
Tlf.: 917 66 450
E-post: lillehammer@fibromyalgi.no

VALDRES LOKALLAG
Leder: Kirsten I. Hambro
Tlf.: 909 24 530
E-post: valdres@fibromyalgi.no

MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG
Leder: Per-Arne Hjelle
Tlf.: 900 76 803
E-post: moreogromsdal@fibromyalgi.no

NORDMØRE LOKALLAG
Leder: Torill Bøifot Bentz
Tlf.: 908 58 794
E-post: nordmore@fibromyalgi.no

SUNNMØRE LOKALLAG
Leder: Annvei Skogen
Tlf.: 918 52 784
E-post: sunnmore@fibromyalgi.no

NORDLAND FYLKESLAG
Leder: Janne Lindland
Tlf.: 943 69 131
E-post: nordland@fibromyalgi.no

LOFOTEN LOKALLAG
Leder: Janne Lindland
Tlf.: 943 69 131
E-post: lofoten@fibromyalgi.no

OFOTEN LOKALLAG
Leder: Hilde Olsen
Tlf.: 918 77 699
E-post: ofoten@fibromyalgi.no

RANA OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Geir A. Arnes
Tlf.: 957 58 763
E-post: rana@fibromyalgi.no

SØR-HELGELAND LOKALLAG
Leder: Bente Ormøy Benjaminsen
Tlf.: 979 68 617

VESTERÅLEN LOKALLAG
Leder: Sigrid Helen Pedersen
Tlf.: 415 09 563
E-post: vesteralen@fibromyalgi.no

OSLO FYLKESLAG
Leder: Anne Marie Sørflaten
Tlf.: 907 33 402
E-post: oslo@fibromyalgi.no

ROGALAND FYLKESLAG
Leder: Reidun Østensjø
Tlf.: 481 46 344
E-post: rogaland@fibromyalgi.no

HAUGALAND LOKALLAG
Leder: Kjellaug Brekkå
Tlf.: 992 56 564
E-post: haugaland@fibromyalgi.no

STAVANGER OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Marianne Werness Håland
Tlf.: 413 10 569
E-post: stavanger@fibromyalgi.no

SØR-ROGALAND LOKALLAG
Leder: Reidun Østensjø
Tlf.: 481 46 344
E-post: sorrogaland@fibromyalgi.no

TELEMARK FYLKESLAG
Leder: Turid Byholt-Ljungberg
Tlf.: 474 53 382
E-post: telemark@fibromyalgi.no

GRENLAND LOKALLAG
Leder: Elin Beate Seveid Reiten
Tlf.: 994 48 560
E-post: grenland@fibromyalgi.no

KRAGERØ LOKALLAG
Leder: Monica Køhler
Tlf.: 988 79 191
E-post: kragero@fibromyalgi.no

ØVRE TELEMARK LOKALLAG
Leder: Gro Helen Langkås
Tlf.: 922 86 974
E-post: ovretelemark@fibromyalgi.no

TROMS FYLKESLAG
Leder: Svein Magne Forsgren
Tlf.: 951 05 349
E-post: troms@fibromyalgi.no

HARSTAD OG OMEGN LOKALLAG
Kontaktperson: Jan Roar Nikolaisen
Tlf.: 905 20 845
E-post: harstad@fibromyalgi.no

MIDT-TROMS LOKALLAG
Leder: Johanne-Marie A. Godtliebsen
Tlf.: 992 95 573
E-post: midt-troms@fibromyalgi.no

TROMSØ OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Sylvi Selnes
Tlf.: 971 42 059
E-post: tromso@fibromyalgi.no

TRONDHEIM OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Elin Pettersen
Tlf.: 993 84 798
E-post: trondheim@fibromyalgi.no

STJØRDAL OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Berit Stamnes
Tlf.: 922 91 487
E-post: stjordal@fibromyalgi.no

VESTFOLD FYLKESLAG
Leder: Ambjørg Nilsen
Tlf.: 926 56 572
E-post: vestfold@fibromyalgi.no

HORTEN OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Torill Thomasen
Tlf.: 922 10 755
E-post: horten@fibromyalgi.no

LARVIK LOKALLAG
Leder: Synnøve Fredriksen
Tlf.: 907 91 454
E-post: larvik@fibromyalgi.no

TØNSBERG LOKALLAG
Leder: Ann Kristin Opstad
Tlf.: 958 87 887
E-post: tonsberg@fibromyalgi.no

BERGEN OG OMEGN LOKALLAG
Leder: Ellen Mehlum
Tlf.: 929 61 504
E-post: bergen@fibromyalgi.no

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG
Leder: Ann Irene Vikheim
Tlf.: 481 33 220

SOGN LOKALLAG
Leder: Ann Irene VIkheim
Tlf.: 481 33 220

SUNNFJORD LOKALLAG
Kontaktperson: Maria Steimler
Tlf.: 924 51 364
E-post: sunnfjord@fibromyalgi.no

ØSTFOLD FYLKESLAG
Leder: Anette Myrvold
Tlf.: 995 89 252
E-post: ostfold@fibromyalgi.no

FREDRIKSTAD LOKALLAG
Leder: Solbjørg Roer Olsen
Tlf.: 482 72 325
E-post: fredrikstad@fibromyalgi.no

SARPSBORG LOKALLAG
Leder: Anette Myrvold
Tlf.: 995 89 252
E-post: sarpsborg@fibromyalgi.no