Horten og omegn lokallag

Velkommen til Horten og omegn lokallag av Norge Fibromyalgiforbund.

Vårt lokallag ble stiftet i 1987.

Møtested er DES bygget i Langgata 9 i Horten (fellesrommet) hvor vi holder møte hver 4. tirsdag i måneden, med noen unntak.
Vi har en enkel bevertning og utlodning. Loddsalg og grasrotandel via Norsk tipping er en viktig inntektskilde for oss hvor alle inntekter går tilbake til medlemmene ved diverse arrangementer.

Som medlem vil du få tilgang til vår Facebookside hvor vi legger ut informasjon til medlemmene.

Møteaktiviteter: Foreningen arranger medlemsmøter med foredrag, hyggemøter og utflukter, samt deltar kurser i regi av NFF og Fylkeslaget.

Vi holder jevnlig kafetreff på Kulturhuset, Storgata 37. Info blir lagt ut på vår Facebookside.

Borre Sanitetsforening drifter varmtvannsbassenget på Gannestad som er åpent for fellesbading.  Vannet holder 35 grader.

Styrets leder er Torill Thomasen og kan kontaktes på tlf. 922 10 755 eller på e-post horten@fibromyalgi.no

Vi håper du har lyst til å være sammen med oss og ønsker deg velkommen til våre arrangementer.                                                                              


Handlingsplan 2023

Handlingsplan for 2. halvår 2023:

15. august: Medlemsmøte med rekefest på Lokalhistorisk senter                                                                                                                      

26. september: Foredrag av Frisklivssentralen

24. oktober: Quiz

28. november: Julebord


Styret

Leder: Torill Thomasen
Tlf.: 922 10 755
E-post

Sekretær/Studieleder: Torill Thomasen

Styremedlem: Ragnhild Herheim

Varamedlem: Hege Holmgård

Økonomiansvarlig: Åsa Mickelsen

Styremedlem: Tone A. Landvik

Varamedlem: Ingwild Østlie