Informasjonsfilm fra Fibromyalgiforbundet i Sverige

Treningsfilm for personer med Fibromyalgi

Det er med stor glede vi publiserer vår nye treningsfilm som særlig er tilrettelagt for personer med fibromyalgi. Filmen er lagt ut på NFFs web-side og YouTube, og du er velkommen til å distribuere den videre gratis. 

Brosjyre for pårørende med vedlegg 

Brosjyre for pårørende ( PDF ) : Pårørendebrosjyre.PDF

Brosjyre for pårørende ( PDF – vedlegg )  : Pårørendebrosjyre – vedlegg

Film om Fibromyalgi

En informativ film om fibromyalgi er nå klar. Du er velkommen til å se filmen her og spre den videre gratis til alle som trenger den! Her kan du se fullversjonen av filmen.

Film om Fibromyalgi - kort versjon