Informasjonsmatriell

Temahefte Fibromyalgi

Karin Øien Forseth, Ph.D har i 2023 utarbeidet et temahefte om fibromyalgi. Dette er en orientering for pasienter, pårørende og andre interesserte.

Eller bestille trykt utgave i nettbutikken

Fibromyalgi – en innføring for helsepersonell

Professor dr med Egil A Fors har i 2023 utarbeidet en informasjonsbrosjyre rettet mot helsepersonell.

Eller bestille trykt utgave i nettbutikken

Reklamefilm 2022

Høst 2021 og vår 2022 samarbeidet vi med Applaus!film&tv as om å få på plass en ny reklamefilm som vi kunne bruke under reklamefrie dager. Her kan du se resultatet. Den ble vist første gang på TV på reklamefrie dager på TVNorge 1.pinsedag, søndag 05.juni 2022.

Vi sender inn søknad til både TV2 og TVNorge i forkant av alle reklamefrie dager i håp om at vi skal komme med.

Informasjonsfilm fra Fibromyalgiforbundet i Sverige

Treningsfilm for personer med Fibromyalgi

Det er med stor glede vi publiserer vår nye treningsfilm som særlig er tilrettelagt for personer med fibromyalgi. Filmen er lagt ut på NFFs web-side og YouTube, og du er velkommen til å distribuere den videre gratis. 

Brosjyre for pårørende med vedlegg 

Brosjyre for pårørende ( PDF ) : Pårørendebrosjyre.PDF

Brosjyre for pårørende ( PDF – vedlegg )  : Pårørendebrosjyre – vedlegg

Film om Fibromyalgi

En informativ film om fibromyalgi er nå klar. Du er velkommen til å se filmen her og spre den videre gratis til alle som trenger den! Her kan du se fullversjonen av filmen.


Se film

Brosjyrer

Fibromyalgi – Hva er det ?  
Smerter i ledd og muskler 
Informasjonsbrosjyre på URDU