Forskningsfond

Norges Fibromyalgi Forbunds Medisinske Forskningsfond ble opprettet den 05.mars 1989.
Formålet med fondet er å bidra til forskning og informasjonsarbeid på fibromyalgi.

Norges Fibromyalgi Forbunds Medisinske Forskningsfond deler ut stipender, disse kan tildeles personer/grupper som ved forskning kan øke forståelse/kunnskap om Fibromyalgi. Søknaden skal være godt begrunnet og inneholde en utarbeidet problemstilling, fremdriftsplan og budsjett for bruk av midler.

Søknadsfristen er 1. juni.
Søknaden sendes til:

Norges Fibromyalgi Forbund
Tollbugt. 4
3044 Drammen

Telefon: 32 80 90 90
E-post: post@fibromyalgiforbundet.no

Forskningsfondets styre:

Ida Akselsen, leder
Helga-Kathrine Melvær, styremedlem
Dr. Karin Øien Forseth, styremedlem
Forsker, Egil A. Fors, styremedlem
Kathrine Edvardsen, styremedlem

Ved spørsmål ta kontakt med kontoret på telefon: 32 80 90 90 eller e-post: post@fibromyalgiforbundet.no

Gi din gave til kontonummer:
4760.20.11131

Du kan også støtte ved å kjøpe våre blåveisprodukter: