"NFF jobber for at fellesskap og kunnskap skal gi nye muligheter i stedet for gamle hindringer"

- Tilhørighet til et lokallag nært deg

- Tilgang på likepersoner

- Kurs og seminarer

- Råd og veiledning

- Medlemsblad fire ganger i året

- Medlemsrabatter på blant annet advokattjenester

Lokal- og fylkeslag

Som medlem i NFF blir du automatisk tilknyttet et lokallag og et fylkeslag i nærheten av der du bor.

Her finner du tillitsvalgte og  likepersoner som har erfaring med å leve med fibromyalgi.

Du kan få mulighet til å delta på kurs, treninger, sosiale  arrangement og noen å snakke med når du har behov for det.

Kunnskap og fellesskap som gir styrke og økt livskvalitet.

Forum / nyhetsbrev

Vårt forum er et virtuelt møtested hvor brukerne kan søke råd, veiledning/støtte hos hverandre eller rett og slett ha det hyggelig.

Forskningsfond

Stipend kan tildeles personer/grupper som ved forskning kan øke forståelse/kunnskap om sykdommen Fibromyalgi.

Kurs og reiser

Her finner du informasjon og påmeldingsinformasjon om kurs og reiser i regi av Norges Fibromyalgi Forbund.

Forbundet

Norges Fibromyalgi Forbund er en pasientorganisasjon som arbeider for å bedre situasjonen for alle som lider av Fibromyalgi.

Diagnosen

Verdens Helseorganisasjon (WHO) kategoriserer Fibromyalgi inn under muskel-, skjelett- og bindevevs- sykdommer med diagnosenr. ICD-10 og sykdomsnr. M79,7.

Likeperson

Som medlem har du tilgang til vår utmerkede likepersonstjeneste. Møt medmennesker som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som deg selv, og som er kurset i å hjelpe andre.

Tollbugt. 4
3044 Drammen

Epost  : post@fibromyalgiforbundet.no
Telefon:  +47 32 80 90 90

Org.nr : 971259299