Likeperson

Forbundet har en utmerket likepersonstjenste, dvs medmennesker som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som deg selv og som er kurset i å hjelpe andre. For å benytte denne tjenesten, må du være medlem.

Hva er en likeperson? En likeperson er en mann eller kvinne, men først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er opp i eller lett kan komme opp i. Likepersonen er et menneske det er godt å snakke med og få noen gode råd hos. Det dere snakker om kommer ikke videre, for en likeperson har taushetsplikt om det hun eller han får kjennskap til som likeperson. Det er ikke meningen at likepersonen skal være noen trygdeadvokat eller -ekspert. En likeperson er et vanlig medlem av NFF, med erfaring både med sykdommen fibromyalgi og med organisasjonsarbeid. I tillegg har likepersonen kjennskap til hvordan offentlig forvaltning fungerer.

Oversikt over alle likepersoner, også for yngre og for menn finner du bakerst i hvert medlemsblad som du automatisk mottar som medlem, i tillegg til nedenfor.

Oversikt over likepersoner

LIKEPERSON FOR YNGRE

Kathrine Edvardsen
TLF: 930 18 535

LIKEPERSON FOR MENN

Kurt Olsen
TLF: 906 54 428
Send epost

AGDER

Anita Johnsen
TLF: 997 34 934
Send epost

INNLANDET

Edith Mary Saksberg
TLF: 450 49 255

INNLANDET

Mette Jorunn Elvsveen
TLF: 416 27 981
Send epost

INNLANDET

Tore Aaberg
TLF: 909 28 882
Send epost

MØRE OG ROMSDAL

Liv Karin Kittilsen
TLF: 952 12 672
Send epost

MØRE OG ROMSDAL

Marita R. Siring
TLF: 413 37 788
Send epost

NORDLAND

Jorunn Annie Bringsli
TLF: 909 23 958
Send epost

OSLO

Christine Sørflaten-Thuen
TLF: 483 52 645
Send epost

TROMS OG FINNMARK

Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen
TLF: 481 05 359
Send epost

TROMS OG FINNMARK

Kari H. Johansen
TLF: 404 73 428
Send epost

TROMS OG FINNMARK

Svein-Magne Forgren
TLF: 951 05 349
Send epost

TRØNDELAG

Bente Relling Aune
TLF: 928 52 601
Send epost

VESTLAND

Bjørn-Olav Tveit
TLF: 473 63 530
Send epost

VESTFOLD OG TELEMARK

Ambjørg Nilsen
TLF: 926 56 572
Send epost

VESTFOLD OG TELEMARK

Anita Nilsson
TLF: 928 03 339
Send epost

VESTFOLD OG TELEMARK

Ide Cathrine Olsen
TLF: 404 99 973
Send epost

VESTFOLD OG TELEMARK

Turid Byholt-Ljungberg
TLF: 474 53 382
Send epost

VIKEN

Elisabeth W. Thomassen
TLF: 416 10 518
Send epost

VIKEN

Helga K. Melvær
TLF: 942 88 190
Send epost

VIKEN

Mette Holm
TLF: 414 19 036
Send epost