Skjemaer for tillitsvalgte

Nettbaserte skjemaer for rapportering av likepersonsarbeid

Rapport for aktiviteter ledet av likeperson

Rapport for aktivitet ledet av aktivitetslikeperson, skal også benytte skjemaet over.

Rapportering av likepersonarbeid utført via telefon eller epost.

Velg skjema for nedlasting under

Rapport, TRT til Nff
Last ned fil

Søknad,TRT til NFF
Last ned fil

Reiseregning
Last ned fil

MOMSKOMPENSASJON 2016
Last ned fil

Mal TRT-midler lagene
Last ned fil

Rapporteringskjema
Last ned fil