Horten og omegn lokallag

Velkommen til Horten og omegn lokallag av Norge Fibromyalgiforbund.

Vårt lokallag ble stiftet i 1987.

Vårt møtested er DES bygget i Langgata 9 i Horten (fellesrommet) hvor vi holder møte hver 4. tirsdag i måneden, med noen unntak.
Vi har en enkel bevertning og utlodning. Loddsalg og grasrotandel via Norsk tipping er en viktig inntektskilde for oss hvor alle inntekter går tilbake til medlemmene ved diverse arrangementer.

Som medlem vil du få tilgang til vår Facebookside ”Horten og omegn FF”  hvor vi legger ut informasjon til medlemmene.

Møteaktiviteter: Foreningen arranger medlemsmøter med foredrag, hyggemøter og utflukter, samt deltar på kurser i regi av NFF og Fylkeslaget.

Vi holder jevnlig kafe/tematreff på Kulturhuset, Storgata 37. Info blir lagt ut på vår Facebookside.

Borre Sanitetsforening drifter varmtvannsbassenget på Gannestad som er åpent for fellesbading.  Vannet holder35 grader.

Handlingsplan for 2024:

23.01.  Medlemsmøte
27.02.  Årsmøte – Medlemsmøte
19.03.  Medlemsmøte – Fordraga av Feel Good treningssenter
23.04.  Medlemsmøte – Foredrag om lymfedrenasje
28.05.  Medlemsmøte – Vi møtes til Pizza i byen
13.08.  Medlemsmøte – Rekefest
24.09.  Medlemsmøte – Bingo
22.10.  Medlemsmøte – Quiz
26.11.  Medlemsmøte – Julebod

Styrets leder er Torill Thomasen og kan kontaktes på tlf. 922 10 755 eller på e-post: horten@fibromyalgi.no

Vi håper du har lyst til å være sammen med oss og ønsker deg velkommen til våre arrangementer.  Med hilsen styret


Handlingsplan 2024

MEDLEMSMØTER:  DES bygget, Langgata 9 kl. 18.00 i Fellesrommet
Uforutsatte endringer kan forekomme

  • 23.01.24 – Skalkefest
  • 27.02.24 – Årsmøte                                                                                            
  • 19.03.24 – Foredrag av Feel Good Treningssenter
  • 23.04.24 – Foredrag om lymfedrenasje      
  • 28.05.24 – Vi møtes til Pizza i byen
  • 13.08.24 – Rekefest
  • 24.09.24 – Bingo
  • 22.10.24 – Quiz
  • 26.11.24 – Julemøte

KAFEETREFF:  Kulturhuset, Storgata 37 kl. 11.30
Januar: 16.01., 30.01.
Februar: 06.02., 20.02.
Mars: 05.03., 26.03.
April: 02.04., 16.04., 30.04.
Mai: 14.05.
August: 20.08., 27.08.
September: 03.09., 17.09.
Oktober: 01.10., 15.10., 29.10.
November: 05.11., 19.11.
Desember: 03.12., 17.12.


Styret

Leder: Torill Thomasen
Tlf.: 922 10 755
E-post

Sekretær/Studieleder: Torill Thomasen

Økonomiansvarlig: Åsa Mickelsen

Styremedlem: Ingwild Østlie

Styremedlem: Tone A. Landvik

Varamedlem: Grethe K. Johannesen

Varamedlem: Sidsel Skaane Skjølsvik