Rena og omegn lokallag

Rena og Omegn Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund  ble startet 10.04.2008.
Lokallaget har 75 medlemmer i kommunene Åmot, Trysil, Elverum Stor-Elvdal og Rendalen. Siden avstandene i vårt distrikt er store avholdes medlemskveldene våre vekselvis mellom Rena og Trysil.

Medlemskveldene avholdes første tirsdag etter den 20 i mnd hvor vi har temakvelder og bare «snakke-kvelder», hvor vi deler temaer og tanker rundt sykdommen vår.

Alle medlemsmøter begynner kl. 18:00.

Det er alltid Åre salg , så ta gjerne med gevinst når du kommer på møtene. Vi serverer kaffe og kaker, eller annet spiselig

Det blir arrangert sommerfest i juni, og julebord/tur  i desember

Vi arrangerer også aktivitets kurs gjennom året:
Bassengkurs Mestring i vann med avspenning/avslapningsøvelser og bevegelse (varmtvannsbassenget i Rena Leir.)

Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmer med informasjon, tilbud og aktivitetsoversikt, så lurt å være medlem.
Ta kontakt for mer informasjon: rena@fibromyalgi.no

Vi har en egen fb side som det også blir lagt ut informasjon på: https://www.facebook.com/renaogomegnlokallagavnff/


Handlingsplan 2023

16.januar: Medlemsmøte kl. 18:00 – tema: året som har gått og hva videre

21.feburar: Årmøte på Åmot B og U skole, kantina kl. 18:00. Bevertning: styret

21.mars: Medlemsmøte Velferden Osen kl. 18:00 – tema: bli kjent. Påmelding kommer.

25.april: Medlemsmøte kl. 18:00 – tema. Påmelding kommer.

12.mai: Den internasjonale Fibromyalgidagen. Stand: Rena, Koppang og Trysil.

23.mai: Medlemsmøte kl. 18:00 – tema: Rusletur og grilling ved Fabrikk tjernet. Påmelding kommer.

20.juni: Sommeravslutning ved Tuppsjøn. Det blir servert spekemat. Påmelding kommer.

22.august: Høstoppstart. Medlemsmøte: Grilling ved Fabrikk tjernet 1 kl. 18:00. Påmelding kommer.

09.september: Fagdag – mer informasjon kommer.

18.-22.september: Fibromyalgiuka på Savalen.

24.oktober: Medlemsmøte kl. 18:00 på Åmot Ungdomskole, kanting – tema: Tankenes Kraft. Sender ut invitasjon m/påmelding.

21.november: Medlemsmøte i Trysil på Kvefjøset kl. 18:00 – tema: Juleverksted og julegrøt. Sender ut invitasjon m/påmelding.

Desember: Juletur. Sender ut invitasjon m/påmelding. En pris medlemmer og en annen pris for ikke-medlemmer.


Styret

Leder: Ruth L. Bergersen
Tlf.: 951 03 310
E-post: rena@fibromyalgi.no

Sekretær/studieleder: Tone Runeberg

Styremedlem: Tove Bjørsland

Varamedlem: May Lillian Sletvold

Økonomiansvarlig: Nina Wiker

Styremedlem: Bodil Rønningen