Rena og omegn lokallag

Rena og Omegn Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund  ble startet 10.04.2008.
Lokallaget har 75 medlemmer i kommunene Åmot, Trysil, Elverum Stor-Elvdal og Rendalen. Siden avstandene i vårt distrikt er store avholdes medlemskveldene våre vekselvis mellom Rena og Trysil.

Medlemskveldene avholdes første tirsdag etter den 20 i mnd hvor vi har temakvelder og bare «snakke-kvelder», hvor vi deler temaer og tanker rundt sykdommen vår.

Alle medlemsmøter begynner kl. 18:00.

Det er alltid Åre salg , så ta gjerne med gevinst når du kommer på møtene. Vi serverer kaffe og kaker, eller annet spiselig

Det blir arrangert sommerfest i juni, og julebord/tur  i desember

Vi arrangerer også aktivitets kurs gjennom året:
Bassengkurs Mestring i vann med avspenning/avslapningsøvelser og bevegelse (varmtvannsbassenget i Rena Leir.)

Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmer med informasjon, tilbud og aktivitetsoversikt, så lurt å være medlem.
Ta kontakt for mer informasjon: rena@fibromyalgi.no

Vi har en egen fb side som det også blir lagt ut informasjon på: https://www.facebook.com/renaogomegnlokallagavnff/


Handlingsplan 2024/2025

 • 26.03.2024 – Medlemskveld kl. 18:00, tema: Mat og Helse. Informasjon og påmelding kommer
 • 23.04.2024 – Medlemskveld kl. 18.00, tema: Hva er Yinyoga ? Informasjon og påmelding kommer
 • 10.05.2024 – Den Internasjonale Fibromyalgidagen 12.05.2024 Stand : Rena, koppang, Osen og Trysil
 • 21.05.2024 – Medlemskveld kl. 18.00, tema: Kognitiv terapi Informasjon og påmelding kommer
 • 03-07.06.2024 – Fibromyalgiuka vår 2024
 • 25.06.2024 – Sommeravslutning, Trysil kl 18.00 Det blir servert Spekemat Informasjon og Påmelding kommer.
 • 20.08.2024 – Høstoppstart Medlemskveld kl 18.00 Grilling ved  Tuppsjøen
 • 27.08.2024 – Medlemskveld Tema:  Kognitiv Terapi   Informasjon og Påmelding kommer.
 • 02-06.09.2024 – Fibromyalgiuka på Savalen 2024
 • 24.09.2024 – Medlemskveld kl 18.00 Tema : Hvordan bruke av naturens ressurser Informasjon og påmelding kommer
 • 22.10.2024 – Medlemskveld  kl 18.00 Tema : Fibromyalgi- selvomsorg Informasjon og påmelding kommer
 • 26.11.2024 – Medlemskveld i Trysil på Kvefjøset kl 18.00 sender ut invitasjon m/påmelding Tema: Juleverksted og Julegrøt
 • 26.11.2024 – Medlemskveld på Åmot B.og U. Skole, Kantina  kl 18.00 sender ut invitasjon m/påmelding Tema: Juleverksted og Julegrøt
 • Desember – Juletur / Julebord Sender ut invitasjon m/påmelding. En pris medlemmer og en annen pris for ikke medlemmer
 • 21.01.2025 – Medlemskveld  kl 18.00 Tema : Stol yoga v/ Line Rønningen Informasjon og påmelding kommer
 • 18.02.2025 – Årsmøte på Åmot B og U.skole , kantina kl 18.00. Bevertning : styret Informasjon og Påmelding kommer

Med forbehold om endringer

Alle medlemsmøter begynner kl 18.00, Ta gjerne med en liten gevinst til loddsalget.
Møtene holdes på Åmot u.skole, kantina om ikke annet er annonsert. Har du ideer til temar, ta kontakt med noen i styret.

Info om opphold på Savalen kommer når vi har hatt info fra sentralt hold og Savalen.

Husk å betale medlemskontingent

Mvh
Styret


  Styret

  Leder: Ruth L. Bergersen
  Tlf.: 951 03 310
  E-post: rena@fibromyalgi.no

  Sekretær/studieleder: Tone Runeberg

  Økonomiansvarlig: Nina Wiker

  Styremedlem: Maren Buen

  Styremedlem: Bodil Rønningen

  Varamedlem: Anne Grete Buen