Aust-Agder Fylkeslag

Aust-Agder fylkeslag har et styre som jobber aktivt opp mot NFF.

Vi holder foreningsmøter for alle våre medlemmer og andre interesserte siste mandagen i hver måned. Der tar vi opp ulike temaer, leier inn foredragsholdere eller har møtene knyttet opp til steder vi besøker.
På møtene vil det bli orientert om nytt fra forbundet sentralt, om likeperson og likepersonstjenesten, om nytt fra forskning og nyheter fra NAV.
Aktivitetsplan om medlemsmøter og arrangementer sendes ut til alle medlemmer.
Vi har også en Facebook-side, «Aust-Agder fylkeslag av NFF».

Vi har fokus på bevegelse og det å være i aktivitet, så vi arrangerer også aktivitetskurs gjennom året, blant annet:

  • Bassengkurs (avspenning/avslapningsøvelser og bevegelse i varmtvann) på Berge Gård i Grimstad
  • «Mestring på land» – en gå-gruppe som er på Hamresanden (Kristiansand)
  • Samtale-kurs, erfaringsutveksling, «Leve med Fibromyalgi i hverdagen», avholdes i Vennesla/Hamresanden.

Fylkeslaget har også en likeperson, som kan kontaktes for samtale og råd.


Handlingsplan 2023

FORENINGSMØTER
De fleste møtene holdes på Plankemyra Bo- og Omsorgssenter, Strømsbuneset 1, 4839 Arendal. Møtene i år vil bli avholdt hver siste mandag i måneden, kl. 19.00, så sant ikke annet tidspunkt er oppgitt. Første møte avholdes 30. januar.
Det blir 5 møter, inkludert årsmøte, om våren og 4 møter om høsten.      
27. februar blir det årsmøte med påfølgende foreningsmøte, husk påmelding.
Se også aktivitetsplanen 2023. Håper vi sees!

OPPLYSNINGER OG INFORMASJON
På møtene vil det bli orientert om nytt fra forbundet sentralt, om likeperson og likepersonstjenesten, om nytt fra forskning og nyheter fra NAV.
Aktivitetsplan om medlemsmøter og arrangementer sendes ut til alle medlemmer.
Vi har også en Facebook-side, «Aust-Agder fylkeslag av NFF».
Studieleder, eller en fra styret, orienterer om kurs i fylkeslagets regi, og forespør om andre kursønsker.
FM-dagen 12. mai står vi på stand m/informasjonsmateriell.
Arendalsuka, der deltar vi sammen med FFO Agder.

SKOLERING
Det vil bli sendt deltagere på kurs i forbundets regi, der det er nødvendig og mulig.
Deltagere fra styret vil også delta på kurs, konferanser og møter vi blir invitert til.

BASSENGKURS/VARMTVANNSTRENING
På Berge Gård, Grimstad, hver onsdag kl.18.00 -19.00.
Instruktør og minst en deltaker har godkjent livredningskurs, og vil alltid være til stede i bassenget. Påmelding til instruktør, 997 34 934.

GÅ-GRUPPE
Det er en gå-gruppe på Hamresanden, hver tirsdag fra kl.11.30, og avslutter med matpakke etter 2 timer.

SAMTALE-GRUPPE
En gruppe er i gang med erfaringsutveksling, «Leve med Fibromyalgi i hverdagen». De møtes 2-4 ganger pr. halvår. Dette er i Vennesla/Hamresanden, samtaler og god prat i 4 timer.

LIKEPERSONER
Likeperson er en person som er tilgjengelig for kontakt og telefoner for mennesker med fibromyalgi og deres pårørende.
Likeperson er Anita Johnsen, 997 34 934.


Styret

Leder: Anita Johnsen
Tlf.: 997 34 934
E-post

Nestleder/sekretær: Hilde O. Paulsen

Styremedlem: Per Gunnar Lea

Økonomiansvarlig: Eva Kleivane

Studieleder: Beate Ek