Aust-Agder Fylkeslag

Aust-Agder Fylkeslag har et styre som jobber aktivt opp mot NFF.

Vi arrangerer fem møter i året for alle våre medlemmer og andre interesserte.
Der tar vi opp ulike temaer, leier inn foredragsholdere eller har møtene knyttet opp til steder vi besøker.
På møtene vil det bli orientert om nytt fra forbundet sentralt, om likeperson og likepersonstjenesten, om nytt fra forskning, nyheter fra NAV og annet.
I tillegg vil vi sende ut nyhetsbrev flere ganger i året.

Aktivitetsplan om møter og arrangementer sendes ut til alle medlemmer.

Vi har også en Facebook-side, «Aust-Agder Fylkeslag av NFF», besøk oss gjerne der for mere informasjon.

Vi har fokus på bevegelse og det å være i aktivitet, så vi arrangerer også aktivitetskurs gjennom året, blant annet:

 • Bassengkurs (avspenning/avslapningsøvelser og bevegelse i varmtvann) på Bjorbekktunet, Arendal, hver mandag kl.18.00 -19.00.
 • Ulike møter/kurs (f.eks gå-kurs, sosiale treff)

Fylkeslaget har også en likeperson, som kan kontaktes for samtale og råd.


Handlingsplan 2024

MØTER
I år avholdes det fem møter. Tre av de holdes på Plankemyra Bo- og Omsorgssenter, Strømsbuneset 1, 4839 Arendal. Møtene blir avholdt torsdager i februar, april og september, kl. 19.00, så sant ikke annet tidspunkt er oppgitt.
Tid og sted for sommeravslutning og julemøte kommer senere.
Se også aktivitetsplanen 2024. Håper vi sees!

OPPLYSNINGER OG INFORMASJON

 • På møtene vil det bli orientert om nytt fra forbundet sentralt, om likeperson og likepersonstjenesten.
  I tillegg vil vi sende ut nyhetsbrev flere ganger i året, som et prøveprosjekt.
  NB: Dette gjelder kun de medlemmene som er registrert med e-post adresse.
 • Aktivitetsplan om medlemsmøter og arrangementer sendes ut til alle medlemmer.
 • Vi har også en Facebook-side, «Aust-Agder Fylkeslag av NFF».
 • FM-dagen 12. mai står vi på stand m/informasjonsmateriell.
 • Arendalsuka, der deltar vi sammen med FFO Agder.

SKOLERING
Det vil bli sendt deltagere på kurs i forbundets regi, der det er nødvendig og mulig.
Deltagere fra styret vil også delta på kurs, konferanser og møter vi blir invitert til.

BASSENGKURS/VARMTVANNSTRENING
På Bjorbekktunet, Arendal, hver mandag kl.18.00 -19.00.
Påmelding til instruktør, mobil 997 34 934.

KURS
Vi har planer om å arrangere diverse kurs.

LIKEPERSONER
Likeperson er Anita Johnsen, mobil 997 34 934, anita-ped@hotmail.com


Styret

Leder: Anita Johnsen
Tlf.: 997 34 934
E-post

Nestleder/sekretær: Hilde O. Paulsen

Styremedlem: Per Gunnar Lea

Økonomiansvarlig: Eva Kleivane

Studieleder: Beate Ek