Vestfold Fylkeslag

VELKOMMEN TIL VESTFOLD FYLKESLAG

Vestfold fylkeslag har et stabilt medlemstall. Ønsker du kontakt med oss. Leder: Torill Thomasen Tlf. 922 10 755 – e-post: vestfold@fibromyalgi.no

Foruten vanlige styresaker arrangerer fylket styresamlinger, kulturhistoriske studieturer, julemøte, og deltar på ledersamling, kurs i NFF og FFO.
Rut-Solvei Arheim er fylkets representant i styret i FFO Vestfold og Telemark, og er brukerrepresentant.

Vestfold fylkeslag er bindeleddet mellom tre aktive lokallag og forbundet:

Lokallagene våre har medlemsmøter m/foredrag, trening i varmtvannsbasseng, yoga, gå-grupper, kafetreff, turer m.m. Du trenger ikke sitte alene om du ønsker et nettverk.

Vi har to likepersoner som kan hjelpe deg om du har noen spørsmål, eller om du ønsker å snakke med oss:


Handlingsplan 2023


Styret

Leder: Torill Thomasen
Tlf.: 922 10 755
E-post: vestfold@fibromyalgi.no

Nestleder: Tove Myren Lyngseth

Økonomiansvarlig/Studieleder: Anna Aalberg

Varamedlem: Rut-Solvei Arheim

Sekretær: Ambjørg Nilsen

Styremedlem: Åsta Dalen

Varamedlem: Synnøve Fredriksen