Vestfold Fylkeslag

VELKOMMEN TIL VESTFOLD FYLKESLAG

Vestfold fylkeslag har 425 medlemmer per 31.12.2023.

Ønsker du kontakt med oss. Leder: Ambjørg Nilsen Tlf.: 926 56 572
E-post: vestfold@fibromyalgi.no

Foruten vanlige styresaker arrangerer fylket styresamlinger, kulturhistoriske studieturer, julemøte, og deltar på ledersamling, kurs i NFF og FFO.

Vestfold fylkeslag er bindeleddet mellom tre aktive lokallag og forbundet.

Lokallagene våre har medlemsmøter m/foredrag, trening i varmtvannsbasseng, yoga, gå-grupper, kafetreff, turer m.m. Du trenger ikke sitte alene om du ønsker et nettverk.

Vi har to likepersoner som kan hjelpe deg om du har noen spørsmål, eller om du ønsker å snakke med oss

Rut-Solvei Arheim er vår representant i FFO og er brukerrepresentant.


Handlingsplan 2024

  • Styremøter etter behov
  • Deltagelse på Likepersonskonferansen 09. – 11. februar – Drammen
  • Årsmøte onsdag 13. mars – Nypeveien 13, 3118 Tønsberg
  • Deltagelse på årsmøte til FFO 21. mars – Skien Fritidspark, Skien
  • Styresamling: Gjennomgang av landsstyremøtesakene 06. april – Nypeveien 13. 3118 Tønsberg
  • Deltagelse på Landsstyremøte 19. – 21. april – Asker
  • Styresamling: Gjennomgang av Landsmøtesakene 31.august – Nypeveien 13, 3118 Tønsberg
  • Deltagelse på Landsmøte 13. – 15. september – Asker
  • Julemøte
  • Representasjon: Deltagelse på kurs, konferanser og seminarer i regi av NFF og FFO.

Styret

Leder: Ambjørg Nilsen
Tlf.: 926 56 572
E-post: vestfold@fibromyalgi.no

Nestleder: Tove Myren Lyngseth

Sekretær: Ambjørg Nilsen

Økonomiansvarlig: Anna Aalberg

Studieleder: Ann Kristin Opstad

Styremedlem: Torill Thomasen

Styremedlem: Synnøve Fredriksen

Styremedlem: Rut-Solvei Arheim

Varamedlem: Hege Holmgard

Varamedlem: Tone A. Landvik