Fylkes- og lokallag

Norges Fibromyalgi Forbund

Akershus og Oslo

Akershus Fylkeslag 
Leder: Anita Brox
Byrudstuvegen 
2092 MINNESUND
TLF: 901 59 385
Send epost

Øvre Romerike lokallag
Leder: Anita Brox
Byrudstuvegen 180
2092 Minnesund
TLF: 901 59 385
Send epost

Nedre Romerike lokallag
Leder: Solveig Langrud Sletten
Bekkelia 36
1481 Hagan
TLF: 413 04 249
Send epost

Oslo Fylkeslag 
Leder Eva Sannerud
Dr.Dedichensvei 100/14003
0675 Oslo
TLF: 909 29 795
Send epost

Oppegård lokallag
Leder: Aase Ulleberg
Heimenv. 2
1410 Kolbotn
TLF: 996 44 134
Send epost

Østfold

Fredrikstad og omegn lokallag
Leder: Solbjørg Roer Olsen
Paul Holmsensvei 70
1613 Fredrikstad
TLF: 482 72 325
Send epost

Sarpsborg lokallag
Leder: Anette Egge Myrvold
Saturnveien 54
1734 Hafslundsøy
TLF: 995 89 252
Send epost

Østfold Fylkeslag 
Leder: Merete C. Holst Lund
Orionveien 8
1734 Hafslundsøy
TLF: 917 78 489
Send epost

Buskerud / Vestfold

Buskerud Fylkeslag 
Leder: Grethe Syvaldsen
TLF: 975 36 760
Send epost

Larvik lokallag
Leder: Ragne Sjølyst Tobru
Sverres gate 10
3256 Larvik
TLF: 906 55 585
Send epost

Horten og omegn lokallag
Leder: Torill Thomasen
Røyskattstien 5 B
3188 Horten
TLF: 330 46 138 / 922 10 755
Send epost

Tønsberg lokallag
Leder: Ann Kristin Opstad
Neptuns vei 10
3150 Tolvsrød
TLF: 958 87 887
Send epost

Vestfold Fylkeslag 
Leder: Torill Thomasen
Røyskattstien 5b
3188 Horten
TLF: 922 10 755
Send epost

Ringerike og omegn lokallag
Leder: Marit Gustavsen
Gagnumsvegen 37
2730 Lunner
TLF: 938 92 501
Send epost

Telemark / Agder-fylkene

Aust-Agder Fylkeslag 
Leder: Hilde Friestad
Engeneveien 19
4817 His
TLF: 976 20 131
Send epost

Kristiansand og omegn lokallag
Leder: Laila Hall Hagen
Vigvollåsen 12
4635 Kristiansand
TLF: 932 43 852
Send epost

Øvre Telemark lokallag
Leder: Ruth Heidi Vaagen
Øvre Steinbakken 1
3864 Rauland
TLF: 971 95 501
Send epost

Grenland lokallag
Sekretær: Randi Eriksen
TLF: 902 03 418
Send epost

Telemark Fylkeslag
Leder: Sølvi Lindgren
Gudrunsveg 1
3913 PORSGRUNN
TLF: 479 06 425
Send epost

Kragerø lokallag
Leder: Monica Køhler
Gaupelia 4
3790 Kragerø
TLF: 988 79 191
Send epost

Vest-Agder Fylkeslag 
Leder Beathe Andersen
Vigeveien 8
4633 KRISTIANSAND
TLF: 970 64 465
Send epost

Rogaland / Hordaland

Bergen og omegn lokallag
Leder: Berit Normann
Bjørndalsbrotet 213
5170 Bjørndalstræ
TLF: 915 45 154
Send epost

Rogaland Fylkeslag 
Leder Reidun Østensjø
Skjeraberget 5
4365 Nærbø
TLF: 481 46 344
Send epost 

Haugaland lokallag
Leder: Liv Solfrid Tvedt
Bukken Brusevegen 7
5538 Haugesund
TLF: 975 23 525
Send epost

Stavanger og omegn lokallag
Leder: Lisa M. B. Nielsen
Rødknappbakken 12
4025 Stavanger
TLF: 414 37 371
Send epost

Sør-Rogaland lokallag
Leder: Elisabeth Nilsen Refsnes
Salteveien 335
4343 Orre
TLF: 417 79 950
Send epost

Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Fylkeslag
Kasserer: Annvei Skogen
Leikongbakkane 42
6080 Gurskøy
TLF: 920 85 810
Send epost

Sogn og Fjordane Fylkeslag 
Ann Irene R. Vikheim
Dalevegen 565
6856 SOGNDAL
TLF: 481 33 220

Sunnfjord lokallag
Leder: Mariann Fossen
Stardalen 1002
6843 Skei i Jølster
TLF: 926 11 413
Send epost

Nordmøre lokallag
Leder: Torill Bøifot Bentz
Dalaveien 11 B
6511 Kristiansund N
TLF: 908 58 794
Send epost

Romsdal lokallag
Send epost

Sogn lokallag
Leder: Ann Irene R. Vikheim
Dalavegen 565
6856 Sogndal
TLF: 57 67 25 53/ 481 33 220
Send epost

Sunnmøre lokallag
Leder: Annvei Skogen
Leikongbakkane 42
6080 Gurskøy
TLF: 918 52 784
Send epost

Hedmark og Oppland

Gudbrandsdalen lokallag
Leder: Per Joar Aabakken
Elvenær 13
2662 Dovre
TLF: 90519142
Send epost

Hamar og omegn lokallag
Kontaktperson: Kristin Vestli
Bekkevegen 4b
2383 Brumunddal
TLF: 976 37 610
Send epost

Kongsvinger og omegn lokallag
Leder: Heidi Sivertsvik
Nessjøvegen 15
2240 Magnor 
TLF: 917 61 930
Send epost

Valdres lokallag
Leder: Kirsten Ingebjørg Hambro
Bergheimsvegen 62
2960 Røn
TLF: 909 24 530
Send epost

Hadeland lokallag
Leder: Anne Kari Framstad Berg
Ensrudvegen 42
2750 Gran
TLF: 412 52 421
Send epost

Hedmark Fylkeslag
Leder: Mette Jorunn Elvsveen
Bekkevegen 46a
2383 BRUMUNDDAL
TLF: 416 27 981
Send epost

Lillehammer og omegn lokallag
Leder: Irene Dybdahl
Hunderfossvegen 181
2625 Fåberg
TLF: 911 37 536
Send epost

Rena og omegn lokallag
Leder: Solveig Snekkersveen
Storveien 24
2450 Rena
TLF: 958 27 800
Send epost

Gjøvik og omegn lokallag
Leder: Beate Karita Engeli
Midtåsen 173
2840 Reinsvoll
TLF: 407 29 441
Send epost

Odal og omegn lokallag
Leder: Sissel Pedersen
Idrettsveien 1
2120 Sagstua
TLF: 911 10 450
Send epost

Oppland Fylkeslag 
Leder: Sigrun Sanden
Holshågåvegen 59
2656 Follebu
TLF: 986 94 889
Send epost

Trøndelag

Stjørdal og omegn lokallag
Leder: Sissel Karin Tafjord Langseth
Øvre innbygdvegen 89
7580 Selbu
TLF: 930 84 696
Send epost

Trondheim og omegn lokallag
Leder: Vera Kristin Brubo
Sverdvegen 10A
7540 Klæbu
TLF: 922 65 423
Send epost

Nordland

Bodø og omegn lokallag
Leder: Elin Henrikson
Haakon VII gate 1
8001 Bodø
TLF: 916 42 490
Send epost

Ofoten lokallag
Leder: Hilde Olsen
Selbanesgt. 19B
8414 Narvik
TLF: 918 77 699
Send epost

Sør-Helgeland lokallag
Leder: Bente Ormøy Benjaminsen
Torvhaugen 3
8909 Brønnøysund
TLF: 979 68 617

Lofoten lokallag
Leder: Janne Kristin Lindland
Idrettsveien 4
8310 Kabelvåg
TLF: 943 69 131
Send epost

Rana og omegn lokallag
Leder: Geir Arne Arnes
Postboks 1160
8602 Mo i Rana
TLF: 957 58 763
Send epost

Nordland Fylkeslag 
Leder: Hilde Olsen
Selbanesgt. 19B
8514 Narvik
TLF: 918 77 699
Send epost

Sortland lokallag
Leder: Henny Alice Ridola
Slettenveien 12
8400 Sortland
TLF: 977 93 265

Troms og Finnmark

Alta lokallag
Leder: Ingrid Elisabeth Isaksen
Marienlund 26 B
9511 Alta
TLF: 990 30 740
Send epost


Harstad og omegn lokallag

Leder: Steinar Johansen
TLF: 413 05 360
Send epost

Tromsø og omegn lokallag
Leder: Sylvi Selnes
Sommerveien 5
9022 Krokelvdalen
TLF: 971 42 059
Send epost

Finnmark Fylkeslag 
Kontaktperson: Charlotte Angell
Boks 420
9790 KJØLLEFJORD
TLF: 901 95 413
Send epost

Midt-Troms lokallag
Leder: Laila-Beate Thomassen-Paulsen
Torsmoveien 884
9303 Silsand
TLF: 992 95 573
Send epost

Midt-Finnmark lokallag
Leder: Gunn Bente Karlsen Rasmussen
Akkøyringen 21
9700 Lakselv
TLF: 482 42 332
Send epost

Troms Fylkeslag 
Kasserer: Johanne-Marie A. Godtliebsen
Arnebyen 5
9303 Silsand
Send epost