Fylkes- og lokallag

Akershus Fylkeslag

Velkommen til Akershus Fylkeslag sin hjemmeside. Fylkeslaget har nå 3 aktive lokallag, med tilsammen 725 medlemmer.

Se lagets side

Aust-Agder Fylkeslag

Aust-Agder fylkeslag har et styre som jobber aktivt opp mot NFF. Vi holder foreningsmøter for alle våre medlemmer og andre interesserte siste mandagen i hver måned. Der tar vi opp ulike temaer, leier inn foredragsholdere eller har møtene knyttet opp til steder vi besøker.På møtene vil det bli orientert om nytt fra forbundet sentralt, om … Les mer

Se lagets side

Buskerud Fylkeslag

Vi er et fylkeslag som og virker som lokallag siden vi har kun et lokallag, Ringerike og omegn. Laget består av medlemmer i alle aldre, kvinner og menn og vi dekker et ganske stort geografisk område.

Se lagets side

Gjøvik lokallag

Velkommen som medlem! Styret i Gjøvik og omegn lokallag av Norges Fibromyalgiforbund, NFF, vil ønske deg hjertelig velkommen som medlem hos oss!!! Vi har ca 120 registrerte medlemmer. Vi har et styre på 5 personer pluss 3 varamedlemmer – se oversikt litt lengre ned på siden. Vi har også to likepersoner som medlemmene kan henvende … Les mer

Se lagets side

Grenland lokallag

Grenland Lokallag av NFF har møter siste mandag i måneden på Furuheim Grendehus i Skien, kl. 18.30, hvor vi har enkel bespisning og kaffe..

Se lagets side

Hadeland lokallag

Hadeland Lokallag av NFF driver med følgende: Varmtvannsbading på Brandbu Ungdomsskole lørdager vår og høst. Dette er gratis for deg som medlem.Vi arrangerer Menzendieck-kurs og yogakurs som er tilrettelagt for oss med fibromyalgi. Det blir sendt ut invitasjon vår og høst. Vi har også kaffetreff første mandagen i måneden. Blir kunngjort på Facebook sida vår. … Les mer

Se lagets side

Hamar og omegn lokallag

Hamar og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund hadde 250 medlemmer ved årsskiftet.

Se lagets side

Harstad og omegn lokallag

Vi er en aktiv og positiv forening som har månedlige møter på Sama aktivitetssenter og varmtvannstrening i Grottebadet i Harstad, samt andre aktiviteter. På møtene serveres kaffe og noe å bite i. Det er alltid lotteri, så husk en liten gevinst. Håper du har lyst til å delta på noe av dette sammen med oss!

Se lagets side

Haugaland lokallag

Velkommen til oss. Vi er et aktivt lokallag med ca 120 medlemmer, hvorav 20-30 stykker kommer på medlemsmøtene. Vi har møter ca 8 ganger i året på Norsk Folkehjelp sine lokaler i Karmsundsgata 175 i Haugesund og møtene begynner kl.18.30 om ikke annet blir annonsert. Bortsett fra blåturen i juni og julemøtet. Vi bruker i … Les mer

Se lagets side

Horten og omegn lokallag

Velkommen til Horten og omegn lokallag av Norge Fibromyalgiforbund. Vårt lokallag ble stiftet i 1987. Møtested er DES bygget i Langgata 9 i Horten (fellesrommet) hvor vi holder møte hver 4. tirsdag i måneden, med noen unntak. Vi har en enkel bevertning og utlodning. Loddsalg og grasrotandel via Norsk tipping er en viktig inntektskilde for … Les mer

Se lagets side

Kongsvinger og omegn lokallag

Kongsvinger og omegn lokallag tilhører det som kalles Glåmdalsregionen og ligger i Innlandet fylke, tidligere Hedmark Vi er ett aktivt lokallag, med fine gode møter og flotte foredragsholdere. Det sosiale er veldig viktig for oss, og samtidig ha ett sted hvor vi kan prate le, strikke, kose oss med kaffe/drikke og noe å bite i. … Les mer

Se lagets side

Kragerø Lokallag

Informasjon om aktiviteter og styresammensetning for Kragerø lokallag

Se lagets side

Kristiansand og omegn lokallag

Lokallaget ble stiftet 04.04.1989.Vi har to æresmedlemmer i laget, en som er utnevnt av Norges Fibromyalgi Forbund og en som er utnevnt av Kristiansand og omegn lokallag av NFF. Og et medlem som er utnevnt av NFF som Likeperson for menn.

Se lagets side

Larvik Lokallag

Larvik Lokallag ble stiftet i 1987 og er i dag et aktivt lokallag med ca 180 medlemmer. Vi har møter hver 2. tirsdag i måneden kl 18:30, på Bøkesenteret ved Badeparken i Larvik. Møtene er gratis og åpne for alle.

Se lagets side

Lillehammer og omegn

Lillehammer og omegn lokallag av NFF har p.t. 129 medlemmer. Styret består av 7 medlemmer + 3 varamedlemmer og vi har ca. 6 – 7 styremøter i året.

Se lagets side

Møre og Romsdal fylkeslag

Ved å bruke Org nr 997096649 når du tipper Lotto, Viking lotto, Extra eller Langoddsen, så støtter du laget vårt med 5% av den summen som du spiller for.

Se lagets side

Nedre Romerike lokallag

Velkommen til Nedre Romerike Lokallag. Her finner du oversikt over medlemsmøter, aktiviteter og styresammensetning.

Se lagets side

Nordmøre lokallag

Velkommen til Nordmøre lokallag. Nordmøre lokallag har om lag 67 medlemmer i år, fordelt over hele Nordmøre.Vi har sosiale møter med hobbyverksted, sommeravslutning, juleavslutning og møter med ulike foredragsholdere i løpet av året. Styret ser på muligheten til å dra rundt på forskjellige steder på Nordmøre og avholde medlemsmøter nærmere de medlemmer som bor lengre … Les mer

Se lagets side

Odal og omegn lokallag

Odal og Omegn Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund har ca 130 medlemmer i kommunene Åsnes, Våler, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør- og Nord-Odal. Siden avstandene er store i sørfylket, går møtene våre på omgang, og vi møtes på Kirkenær, Kongsvinger og Sand, blant annet.

Se lagets side

Ofoten lokallag

Velkommen til oss. Ofoten lokallag er en stor og aktiv lokalforening med mange gode aktiviteter for medlemmene. Disse aktivitetene er sosiale- og helsebringende her oppe i kalde nord. Fb: «Fibrogjengen i Ofoten» Handlingsplan 2023 Vi ønsker å gjennomføre følgende: Styret Leder: Hilde OlsenTlf.: 918 77 699E-post: ofoten@fibromyalgi.no Sekretær: Marit Kuraas Studieleder: Marit Riksheim Varamedlem: Lisbeth … Les mer

Se lagets side

Oppland Fylkeslag

Velkommen til Oppland Fylkeslags hjemmeside! Laget har ca 530 medlemmer som er tilsluttet våre 5 lokallag. Fylkeslaget er bindeledd mellom lokallagene og forbundet sentralt.Medlemmene tilbys ulike aktiviteter og kurs i tillegg til tilbudene de mottar fra sitt lokallag.Vi er opptatt av å bedre hverdagen for dere med fibromyalgi og tips og kommentarer fra dere kan … Les mer

Se lagets side

Oslo fylkeslag

Informasjon om aktiviteter og kontaktpersoner ved Oslo fylkeslag

Se lagets side

Østfold fylkeslag

Velkommen til oss. Østfold fylkeslag har styremøter ca. en gang i måneden. 2 ganger i året er vi sammen med styrene i Sarpsborg lokallag og Fredrikstad lokallag på styresamling. Østfold fylkeslag arrangerer tur for medlemmene en gang i året, samt varmvannstrening på Østfoldbadet i Askim Handlingsplan 2023 April – årsmøte Mai – styresamling Mai – … Les mer

Se lagets side

Øvre Romerike lokallag

Velkommen til oss. Vi i Øvre Romerike er et aktiv lokallag med variert tilbud til våre medlemmer. Medlemsmøter -og temamøter har vi i hyggelige historiske lokaler på Jessheim . Høvleriet kafe som vi er så heldig å få benytte gjennom Frivillighet sentralen. En av våre mest populære aktiviteter som vi har hele året , bortsett … Les mer

Se lagets side

Øvre Telemark lokallag

Velkommen til oss. Øvre Telemark lokallag ble startet i 2016.Vi møtes på Frivilligsentralen i Seljord siste onsdag i hver måned klokken 18.00. Handlingsplan 2023 30.08          Hagevandring i Seljord 27.09          Hyggekveld / Salg- og byttedag  25.10          Tradisjonsmatlaging 29.11          Førjulsverksted 01.12          Juleavslutning på Nutheim 31.01.24     Årsmøte  Endringer kan forekomme Styret Leder: … Les mer

Se lagets side

Rena og omegn lokallag

Rena og Omegn Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund  ble startet 10.04.2008.Lokallaget har  63 medlemmer i kommunene Åmot, Trysil, Elverum Stor-Elvdal og Rendalen. Siden avstandene i vårt distrikt er store avholdes medlemskveldene våre vekselvis mellom Rena og Trysil. Medlemskveldene avholdes første tirsdag etter den 20 i mnd hvor vi har temakvelder og bare «snakke-kvelder», hvor vi … Les mer

Se lagets side

Ringerike og omegn lokallag

Lokallaget ble stiftet i 2017, har ca 75 medlemmer, og er en underavdeling til Norges Fibromyalgi Forbund (NFF). Vi har medlemsmøte ca hver 1. mandag i måneden. Der har vi ulike aktiviteter som: relevante foredrag, quiz, sosiale kvelder, bok/håndarbeidskvelder o.l.På medlemsmøtene har vi utlodning, der medlemmene tar med seg en premie hver, det blir ofte … Les mer

Se lagets side

Sarpsborg lokallag

Vårt lokallag har pr.31.12.2014. 227 medlemmer

Se lagets side

Sortland og omegn lokallag

Velkommen til oss! Sortland & omegn lokallag er et lag med 43 medlemmer.Vi holder møtene våre på Frivillighetssentralen på Sortland 2.etg, hver første mandag i måneden, kl 18:00. Vi er en livlig og trivelig gjeng. På møtene våre selger vi lodd, og hvert medlem tar med en liten gevinst.  Vi har også ei facebookside, hvor medlemmene … Les mer

Se lagets side

Telemark Fylkeslag

Velkommen til Telemark Fylkeslag sin hjemmeside. Her finner du informasjon om likepersoner, styret og lokallag. Turid Byholt-Ljungberg er leder i Telemark Fylkeslag. Telemark har to likeperson: Anita Nilsson og Turid Byholt-Ljungberg. Telemark Fylkeslag har tre lokallag: Grenland, Øvre Telemark og Kragerø. Til sammen er vi om lag 300 medlemmer. Lagets e-post: telemark@fibromyalgi.no Handlingsplan 2023 Styret … Les mer

Se lagets side

Tønsberg lokallag

Vi er en aktiv og positiv forening som har månedlige møter og kafétreff, ukentlige gåturer og varmtvannstrening samt andre aktiviteter. Håper du har lyst til å delta på noe av dette sammen med oss!

Se lagets side

Troms fylkeslag

Troms fylkeslag har om lag 366 medlemmer fordelt på 3 lokallag. Det største lokallaget er Tromsø og omegn. Leder her er Sylvi Selnes, og hun kan treffes på tlf 971 42 059.

Se lagets side

Trondheim og omegn lokallag

Vi har pr. d.d ca. 340 medlemmer, og håper selvfølgelig at flere med sykdommen eller pårørende/støttemedlem vil være med hos oss.

Se lagets side

Valdres lokallag

Vi er lokallag for deg som bor i en av de seks kommunene i Valdres, eller på annen måte har tilknytning til Valdres.

Se lagets side

Vestfold Fylkeslag

Velkommen til våre hjemmesider. Vestfold har tre lokallag, Larvik, Tønsberg- og Horten og omegn lokallag. Her finner du kontaktinformasjon for styremedlemmer og likepersoner. Støtt oss gjerne gjennom grasrotandelen.

Se lagets side