Forskningsprosjekt – Takk for ditt bidrag

Takk for din deltagelse!

Ditt bidrag er veldig nyttig, og vil hjelpe fibromyalgipasienter til bedre diagnostikk og behandling.

Registrerte deltakere er med i trekning om gavekort på kr 5000,-.

Vennlig hilsen
Egil Fors professor dr med, NTNU og
Norges Fibromyalgiforbund