Velkommen til Norges Fibromyalgi Forbund   Click to listen highlighted text! Velkommen til Norges Fibromyalgi Forbund

Forskningsprosjekt

Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt

For mennesker med kroniske smerteplager kan veien frem til diagnose være lang. Mange av smertetilstandene har overlappende symptomer og funn. For at vi leger raskere skal kunne komme på sporet av riktig diagnose finnes det et nytt kartleggingsskjema som er utarbeidet i USA. Den er nå oversatt til norsk.

I samarbeid med Norges Fibromyalgiforbund har en tidligere testet dette spørreskjemaet på 400 norske fibromyalgi-pasienter for å se om at den norske oversettelsen fungerer og at spørreskjemaet fanger opp de symptomene som det skal. Vi ønsker nå å se på om spørreskjemaet er spesifikt nok til å finne et sannsynlig skille mellom fibromyalgipasienter og vanlige folk i befolkningen uten fibromyalgi.  

Vi trenger derfor hjelp av ca. 400 stykker UTEN en kjent fibromyalgidiagnose, for å finne ut om vi diagnostiserer riktig, altså at vi ikke gir friske personer diagnosen. Men, de kan gjerne ha andre plager, til og med andre smerteplager. Deltakerne kan være pårørende, venner eller folk helt uten kontakt med fibromyalgipasienter.

Studien er delt i to deler, en for anonym registrering og en hvor du registrer deg. Del to krever at du registrerer en brukerprofil før du sender inn spørreskjemaet.

  1. Den første delen består i å fylle ut et spørreskjema elektronisk. Det tar ca. 5, 10 minutter og er helt anonym for oss forskere. Ved å trykke på denne linken samtykker du å være med i denne undersøkelsen.
    DU FINNER EN LENKE TIL SPØRREUNDERSØKELSEN NEDERST PÅ DENNE SIDEN. 
  2. I den andre delen får du tilbud om legeundersøkelse av muskelskjelett, for å være sikker på at personen ikke har fibromyalgi, samt får en samtale om andre medisinske spørsmål hvis ønskelig. Kontakten formidles via Norges Fibromyalgiforbund, så forskerne er i utgangspunktet anonyme for deltakerne. Undersøkelsen er gratis og varer i ca. 20 minutter. Alle som er med i del 2 undersøkelsen er med i trekning om et gavekort på kr 5000,-.
    FOR Å DELTA I DEL TO, VELG «DELTA SOM REGISTRERT BRUKER» NEDERST PÅ DENNE SIDEN.

Hvis du velger å delta som registrert bruker (se under) blir du automatisk linket til et informasjonsskriv og signerer samtykke til å være med før du svarer på selve spørreskjemaet. Da godkjenner du også at vi kan gi deg tilbud om en personlig oppfølgingstime. Ved å svare tror vi at vi kan lære mer om hvordan man kan diagnostisere og behandle smerter.

Oppsummert: Prosjektet dreier seg altså om å lage nye forskningskriterier for fibromyalgi i en norsk utgave, som et tillegg til de gamle ACR kriteriene fra 1990. Vi trenger nå frivillige uten fibromyalgi til å svare på noen spørsmål slik at vi kan diagnostisere og behandle fibromyalgipasientene bedre. Deltakerne kan  være pårørende, venner eller folk helt uten kontakt med fibromyalgi-pasienter.

Tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen: Professor dr med Egil A. Fors (mail: egil.a.fors@ntnu.no, telefon:  41236597).

Overlege dr med Ellen A. A. Jaatun (mail: ellen.jaatun@stolav.no, telefon: 47758889)

Husk å lese den fullstendige samtykke-erklæringen før du registerer deg.

Delta som registrert bruker

Undersøkelsen for registrerte brukere er nå avsluttet.

Du kan fortsatt svare anonymt på undersøkelsen ved å følge lenken til høyre.

Click to listen highlighted text!