Forskningsprosjekt – deltakere søkes

Muskel og skjelettplager er utbredt i befolkningen og på fastlegekontoret. Noen kan ha smertediagnoser i tillegg, og mange har overlappende symptomer og funn. For mennesker med smerteplager kan veien frem til diagnose være lang. For at vi leger raskere skal kunne komme på sporet av riktig diagnose finnes det et nytt kartleggingsskjema som er utarbeidet i USA og nå oversatt til norsk.

Vi ønsker nå å se på om dette spørreskjemaet er spesifikt nok til å finne et skille mellom  fibromyalgi og andre typer smerte hos personer med og uten muskellidelser.  Vi trenger derfor hjelp av ca. 400 stykker UTEN en kjent fibromyalgidiagnose, for å finne ut om vi diagnostiserer riktig.

Du kan være helt frisk, eller ha en annen muskelsykdom enn fibromyalgi.

Hvis du ikke har, eller har hatt, diagnosen fibromyalgi, klikk på knappen under for å komme til spørreundersøkelsen.


Les mer og delta i spørreundersøkelsen