Vesterålen lokallag

Velkommen til oss!

Vesterålen lokallag er et lag med 43 medlemmer.
Vi holder møtene våre på Frivillighetssentralen på Sortland 2.etg, hver første mandag i måneden, kl 18:00.

Vi er en livlig og trivelig gjeng. På møtene våre selger vi lodd, og hvert medlem tar med en liten gevinst. 

Vi har også ei facebookside, hvor medlemmene er på, der annonserer vi møtene, og andre aktiviteter og annet som kan være av interesse for medlemmene.


Handlingsplan 2024

Møtevirksomhet:
– 8 styremøter
– 8 medlemsmøter

Kurs:
– Diverse håndarbeidsteknikker
– Yoga
– Kurs i styrearbeid eks. protokoll skriving, innkallelse til møte, finne frem i vedtekter, hva er hvert styremedlems oppgave.
– Matlagingskurs (ulike tradisonsretter)

Aktiviteter:
– Basseng på Myre
– Fibrodagen 12.mai
– Samtalegrupper kafe/ hjemme hos noen av medlemmene, forslag: Evt. en gang i mnd.
– Fast turdag til våren (dette tas opp på medlemsmøte, for å drøfte hva medlemmene ønsker, og hvilken dag som passer best)
– En busstur m/ overnatting         Dette er lagets jubileumstur som vi ikke fikk gjennomført i 2023
– Sommeravslutning på hytta til Sigrid som ligger ved Hornvannet i Eidsfjord
– Pizzaloddsalg
– Julekonsert
– Julebord


Styret

Leder: Sigrid Helen Pedersen
Tlf.: 415 09 563
E-post: vesteralen@fibromyalgi.no

Nestleder/Sekretær: Randi Lindquist Hansen

Studieleder: Rita Heggelund

Økonomiansvarlig: Kristian Green-Hultgren

Styremedlem: Toyni B. Stormbækk

Varamedlem: Cecilie-Renate Signe B. Hansen

Varamedlem: Evelyn Johansen