Oppland Fylkeslag

Velkommen til Oppland Fylkeslags hjemmeside!

Laget har ca 530 medlemmer som er tilsluttet våre 5 lokallag.

Fylkeslaget er bindeledd mellom lokallagene og forbundet sentralt.
Medlemmene tilbys ulike aktiviteter og kurs i tillegg til tilbudene de mottar fra sitt lokallag.
Vi er opptatt av å bedre hverdagen for dere med fibromyalgi og tips og kommentarer fra dere kan gjøre tilbudet bedre


Handlingsplan 2024


Styret

Leder: Irene Dybdahl
Tlf.: 911 37 536
E-post: oppland@fibromyalgi.no

Nestleder: Anne-Kari Framstad

Sekretær: Monica Toftaker

Økonomiansvarlig: Jannicke K. Bolsveen

Studieleder: Wenche Østmo

Styremedlem: Siw Helen Holth

Styremedlem: Anne Lise Fredrikstad

Varamedlem: Tore Aaberg

Varamedlem: Liv Grønbekk

Varamedlem: Ingrid E. Woldengen