Odal og omegn lokallag

Hei og velkommen til oss!

Vi arrangerer temakvelder med gode foredragsholdere og hobbykvelder. Sommer- og juleavslutning. 

Vi sender ut 2 nyhetsbrev lokalt, og oppdaterer våre aktiviteter på vår Facebook side fortløpende.

Vi sponser også trening med inntil kr 400 hvert halvår . 

Følg oss på vår facebook side: Odal og omegn lokallag av NFF 


Handlingsplan 2024

 • 07.02.24 – Årsmøte på Skogtun, Skarnes
 • 19.03.24 – Temamøte — Grilling på Bakkefløyta, Austvatn
 • 10.04.24 – Temamøte — div aktiviteter, Galterud
 • Stand rundt om i distriktet i mai mnd – 12 mai
 • 22.05.24 – Guidet tur til Eidsvollsbygningen.
 • 06.06.24 – Sommerfest på Strand i Gardvik.
 • 27.08.24 – Temamøte
 • 19.09.24 – Temamøte
 • 15.10.24 – Temamøte
 • 13.11.24 – Temamøte — Juleverksted på Prestberget, Sagstua.
 • 30.11.24 – Julearrangement – Skogtun, Skarnes.

Vi skal ha minst 4 styremøter og et styreseminar over 2 dager i løpet av året, datoen for disse møtene avtales på styremøtene.

Vi fortsetter med:
Aktivitetslikepersoner sin treff.
Turer.
Lotteri og gratis temamøter.
Foredragsholdere / aktiviteter på temamøter/møter.
Sponsing av trening
Eventuelle kurs arrangert av Hedmark Fylkeslag og NFF.
Støtte til Forskningsfondet.

Vi sender ut 2 nyhetsbrev lokalt, og oppdaterer våre aktiviteter på vår Facebook side fortløpende.

Det forbeholdes om avlysing evnt. flytting av datoer på møter og møtested.

Vi har i år planer om en guidet tur til Eidsvollsbygningen og en halvdags spa på Finnskogtoppen. På temamøter i år står foredrag , Bingo og diverse hobbyaktiviteter på agendaen. Vi er også en gjeng medlemmer fra Odal og omegn lokalag av NFF som deltar på Savalen Fibromyalgiuka, både vår og høst.


Styret

Leder: Sissel Merete Kvisla-Johansen
Tlf.: 907 66 933
E-post: odal@fibromyalgi.no

Nestleder: Sissel Pedersen

Sekretær/Studieleder: Ann-Helen S. Bothner

Økonomiansvarlig: Hanne Marie Nygårdseter

Styremedlem: Solveig Hellerud

Styremedlem: Annie Delerud

Styremedlem: Laila Myhre

Varamedlem: Siri Bergquist

Varamedlem: Karin Bakkebråten