Nordmøre lokallag

Velkommen til Nordmøre lokallag.

Nordmøre lokallag har om lag 67 medlemmer i år, fordelt over hele Nordmøre.
Vi har sosiale møter med hobbyverksted, sommeravslutning, juleavslutning og møter med ulike foredragsholdere i løpet av året.

Styret ser på muligheten til å dra rundt på forskjellige steder på Nordmøre og avholde medlemsmøter nærmere de medlemmer som bor lengre unna.

Vi vil fortsette å arbeide med de som har støttet oss i året som har gått, og utvikle dette samarbeidet videre. God informasjonsflyt mellom styret, medlemmer og andre interesserte. Holde Facebook siden oppdatert. Facebook vil fortsatt bli hovedsete for informasjon videre fremover. Avisen vil bli benyttet som sekundær informasjonskilde der styret ser det nødvendig. Medlemmer får tilsendt SMS og mail som før.


Handlingsplan 2023

Nordmøre lokallag vil fortsette med å avholde sine medlemsmøter kl. 1800 den siste torsdagen i måneden. Dersom styret finner det nødvendig endres dag og datoer for medlemsmøtene.

Vi vil fortsette med hobbyverksted da dette var veldig givende og sosialt, noe som våre medlemmer satte stor pris på. Mediyoga er nytt fra i år.
Styret ser på muligheten til å dra rundt på forskjellige steder på Nordmøre og avholde medlemsmøter nærmere de medlemmer som bor lengre unna.

Vi vil fortsette å arbeide med de som har støttet oss i året som har gått, og utvikle dette samarbeidet videre.
God informasjonsflyt mellom styret, medlemmer og andre interesserte.
Holde Facebook siden oppdatert.

Facebook vil fortsatt bli hovedsete for informasjon videre fremover.
Avisen vil bli benyttet som sekundær informasjonskilde der styret ser det nødvendig.
Medlemmer får tilsendt SMS og mail som før.

Arbeide videre med å få ulike foredragsholdere til våre medlemsmøter for å snakke om FM eller om ulike tema som kan være til hjelp for oss med fibromyalgi. Kurs i avspenning, stressmestring o.l. er eksempler på dette.

Aktiviteter første halvår 2024

  • MediYoga: 12 ganger tom juni.
    Oppstart onsdag den 13 mars og avslutter onsdag den 12 juni. Oppstart igjen til høsten.
  • Hobbykveld: 4 april
  • Medlemsmøte: 30 april
  • FM-dagen: stand på Alti Futura den 13 mai
  • Frivillighetsdagen: 16 juni – stand på Dalen gård
  • Sommeravslutning: 20 juni

Styret

Leder: Torill Bøifot Bentz
Tlf.: 908 58 794
E-post: nordmore@fibromyalgi.no

Nestleder: Bente Jensen

Sekretær: Liv K. Kittilsen

Økonomiansvarlig: Liv Inger Solbakken

Styremedlem: Marianne Flessen