Hedmark Fylkeslag

Hei og velkommen til oss!

Hedmark Fylkeslag har ansvaret for 4 lokallag:
– Hamar og omegn lokallag
– Rena og omegn lokallag
– Odal og omegn lokallag
– Kongsvinger og omegn lokallag
og har pr 11.03.2024 en medlemsmasse på 542 medlemmer


Handlingsplan 2024

Årsmøte 2.03.24 Østgård, Stange

Organisasjons utvikling/erfaringsutveksling 4.05.24 Sagstua, Nord-Odal

Savalen Fibromyalgi uka vår 3. – 7.06.24

Savalen Fibromyalgi uka høst 2. – 6.09.24

Styret har som mål og være mer ute hos de forskjellige lokallagene for å se hvordan lokallagene arbeider.

Styret holder styremøter etter behov, hele styret med vara innkalles.
Styrerepresentanter deltar på kurs arrangert av NFF og fra eventuelle arrangører som er relevant for vårt arbeid.
Representanter fra styret deltar på andre arrangement ved behov.


Styret

Leder: Sissel Merete Kvisla-Johansen
Tlf.: 907 66 933
E-post: hedmark@fibromyalgi.no

Nestleder: Anne Mette Martinsen

Sekretær/Studieleder: Tone Runeberg

Økonomiansvarlig: Ruth Lisbeth Bergersen

Styremedlem: Stine Merethe Sveen

Varamedlem: Solveig Hellerud

Varamedlem: Helene L. Edvardsen

Varamedlem: Christina H. Nilssen