Hadeland lokallag

Hadeland Lokallag av NFF driver med følgende:

Varmtvannsbading på Brandbu Ungdomsskole lørdager vår og høst. Dette er gratis for deg som medlem.
Vi arrangerer Menzendieck-kurs og yogakurs som er tilrettelagt for oss med fibromyalgi. Det blir sendt ut invitasjon vår og høst.

Vi har også kaffetreff første mandagen i måneden. Blir kunngjort på Facebook sida vår. Medlemsmøter arrangeres vår og høst. Enkelte møter har vi foredragsholdere og enkelt bevertning. Vi bruker å sende ut et informasjonsbrev til alle medlemmer i forkant av medlemsmøter.

Vi har opprettet en Facebook gruppe der vi legger ut informasjon. Be om å bli medlem. Gruppa heter Hadeland Lokallag av Norges Fibromyalgi.


Handlingsplan 2023

 • Opprettholde varmtvannsbadinga i Brandbu Svømmehall.
 • Videreføre kaffetreff.
 • Videreføre yogakurs.
 • Videreføre mensendieck.
 • Strikketreff.
 • Kurs i strikking Hadelandsvott.
 • Kurs i lefse og flatbrød baking.
 • Markere Den Internasjonale Fibromyalgidagen.
 • Deltakelse på aktiviteter/kurs i regi av Oppland Fylkeslag og NFF.
 • Arrangere minst tre medlemsmøter i løpet av året.
 • Arbeide for å få til eksterne forelesere på noen av medlemsmøtene våre.
 • Arrangere tur langs Akerselva/ Roseslottet.
 • Arrangere helsereise til høsten for medlemmene.
 • Holde facebook gruppa vår oppdatert

Styret

Leder: Anne-Kari Framstad
Tlf.: 412 52 421
E-post: hadeland@fibromyalgi.no

Nestleder/Studieleder: Wenche Østmo

Økonomiansvarlig: Per Haugen

Styremedlem: Britt Elin Hegglund

Varamedlem: Eli Kristine Ekeren

Varamedlem: Hanne Sørlie

Sekretær: Tone Svevnerud

Styremedlem: Bjørg Briskelund

Styremedlem: Siw Anita Stenberg

Varamedlem: Maya Næsset Ekern