Finnmark Fylkeslag

Velkommen til oss!


Handlingsplan 2023

  • bistå midt Finnmark med ekstraordinært årsmøte
  • digitale styremøter etter behov 
  • stand i forbindelse med fibromyalgi dagen ( plass å sted, kommer tilbake med det)
  • bistå lokallagene med årsmøter
  • eget årsmøte 
  • 1 stk møtende  styremøte, for gjennomgang av vedtekter og sosialt, til våren
  • leder/ evt? deltar på forbundsstyre samling i april

Styret

Leder: Ingrid Isaksen
Tlf.: 990 30 740
E-post: finnmark@fibromyalgi.no

Nestleder: Charlotte Angell

Styremedlem: Jane T Jacobsen

Varamedlem: Konstanse Wilhelmine Johnsen

Økonomiansvarlig: Gunn Tove Kivijervi

Styremedlem: Bente B Kaaby

Varamedlem: Egil Kivijervi