Tønsberg lokallag

Slottsfjellet

Velkommen til oss i Tønsberg lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund.

 

Vi er en aktiv og positiv forening som har månedlige møter og kafétreff, ukentlige gåturer og varmtvannstrening samt andre aktiviteter. Håper du har lyst til å delta på noe av dette sammen med oss!

Ønsker du å komme på møte/trening, men ikke alene, er du hjertelig velkommen til å ta med en venn (eller flere). Du kan også kontakte oss på forhånd, så kan vi gjerne møtes utenfor for eksempel.

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med leder Ann Kristin Opstad på mobil 958 87 887 eller e-post.                                   

MØTER:

Møtene holdes på Midtløkken Bo- og servicesenter i Kong Oscars gate 15 i Tønsberg kl. 18.30. Noen møter kan komme til å være andre steder, da blir det gitt beskjed om dette i god tid. Møtene er åpne for alle, ikke bare medlemmer.

Her følger datoer, temaer og steder i 2019:

23. januar Forbundsleder Elisabeth Thomassen kommer

27. februar Årsmøte

20. mars Påskedekorasjoner

24. april Quiz/rebus på Løkken (Farmannsveien 36 i Tønsberg)

22. mai Auksjon

15. juni Sommertur til Norsk Folkemuseum på Bygdøy (påmelding)

28. august På Løkken (Farmannsveien 36 i Tønsberg)

25. september Ergoterapi/frisklivssentral

23. oktober Thomas Thorvaldsen: Klar kommunikasjon/mindfulness

20. november HLF: Tinnitus

11. desember Julemøte på Tollboden Spiseri (påmelding)

 

UTSENDELSE AV INFORMASJON:

Vi oppfordrer våre medlemmer til å lage profil på https://fibro.alreadyon.com 

(Ved 1. gangs innlogging bruk «glemt passord»). Har man e-post registrert der, vil en få informasjon om aktiviteter som møter, kafétreff, turer, trening osv.

 

DEN INTERNASJONALE FIBROMYALGIDAGEN (12. MAI): 

Markeres med stand på Vitus-apoteket på Kilen i Tønsberg 11. mai i 2019.

 

KAFÉTREFF: 

Uformelt treff på Bydelshuset i krysset av Tollbodgaten 19/Kong Sverres gate i Tønsberg den andre fredagen i måneden kl. 12.00.

 

TRENING:

Vi har varmtvannstrening i Tønsberg svømmehall mandager kl. 20.00-21.30.

Kontakt Ann Kristin Opstad på tlf. 958 87 887 for mer info.

 

UT I NATUREN – GÅGRUPPE: 

Ukentlige gåturer på forskjellige steder i distriktet onsdager kl. 11.00.

De ukene vi har medlemsmøter, flyttes turen til tirsdag, eventuelt annen dag.

Ta kontakt med Bjørg H. Nundal på tlf. 909 48 513 for ytterligere detaljer.

 

LIKEPERSONTJENESTE:

Likepersonkontoret for fibromyalgi i Vestfold er betjent hver mandag kl. 10.00-14.00. Du finner oss på Veiledningskontoret for funksjonshemmede på Midtløkken Bo- og servicesenter, Kong Oscars gate 15 i Tønsberg. Her kan du få råd, informasjon eller bare noen å snakke med. Du kan også ringe på tlf. 977 94 011/410 13 429. Likeperson er til stede for å hjelpe deg med ulike spørsmål og har taushetsplikt. Informasjonsmateriell kan fås på kontoret. Ring for nærmere informasjon

Styrets sammensetning i 2019

Leder

Ann Kristin Opstad

TLF: 958 87 887

E-post

Nestleder

Bjørg Hødnebø Nundal

TLF: 909 48 513

E-post

Sekretær

Renate Bjørnevik

E-post

Økonomiansvarlig

Marlene Mørken Wang

E-post

Studieleder

Ann Kristin Opstad

Styremedlem

Rut Solvei Arheim

Varamedlem

Bente Viksand

Varamedlem

Ole-Henrik Todal

Komitéer:

Valgkomité:             Ambjørg Nilsen, leder                      

                                     Bjørg Hødnebø Nundal                    

                                     Randi-Åse Kihle                              

 

Treningskomité:      Ann Kristin Opstad, leder                 

                                     Unni Østmann                                 

                                     Ildikó Király                                    

 

Loddkomité:             Anne-Berit Halvorsen                      

                                     Bjørg Hødnebø Nundal                    

                                     Ingrid Lie                                         

 

Kaffekomité:            Bjørg Hødnebø Nundal                    

                                     Anne-Marie Bratteli                         

                                     Anne Elise Sjøblom                

Lokallagets adresse: v/leder Ann Kristin Opstad, Neptuns vei 10, 3150 Tolvsrød

Organisasjons nr.: 982 894 468

Du finner oss også på Facebook