Tønsberg lokallag

Slottsfjellet

Velkommen til oss i Tønsberg lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund.

Vi er en aktiv og positiv forening som har månedlige møter og kafétreff, ukentlige gåturer og varmtvannstrening samt andre aktiviteter. Håper du har lyst til å delta på noe av dette sammen med oss!

Ønsker du å komme på møte/trening, men ikke alene, er du hjertelig velkommen til å ta med en venn (eller flere). Du kan også kontakte oss på forhånd, så kan vi gjerne møtes utenfor for eksempel.

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Rut-Solvei Arheim på mobil 959 15 171 eller send e-post til tonsberg@fibromyalgi.no.                                   

MØTER:

Møtene holdes på Løkken i Farmannsveien 36 rett nord for Slottsfjellsmuseet i Tønsberg kl. 18.30.
Parkering og inngang er på baksiden av huset. Noen møter kan komme til å være andre steder, da blir det gitt beskjed om dette i god tid. Møtene er åpne for alle, ikke bare medlemmer.

Her følger datoer, temaer og steder i 2021:

På grunn av korona pandemien har vi foreløpig måttet utsette alle planlagte møter. Ny oversikt vil bli lagt ut når situasjonen blir mer avklart.

UTSENDELSE AV INFORMASJON:

Vi oppfordrer våre medlemmer til å lage profil på https://fibro.alreadyon.com 

(Ved 1. gangs innlogging bruk «glemt passord»). Har man e-post registrert der, vil en få informasjon om aktiviteter som møter, kafétreff, turer, trening osv.

DEN INTERNASJONALE FIBROMYALGIDAGEN (12. MAI): 

Markeres med stand på Vitus-apoteket på Kilen i Tønsberg

Det vil sannsynligvis ikke bli mulig å arrangere dette i 2021 grunnet smittevernhensyn.

KAFÉTREFF: 

Uformelt treff på Bydelshuset i krysset av Tollbodgaten 19/Kong Sverres gate i Tønsberg den andre fredagen i måneden kl. 12.00.

Dette utgår foreløpig grunnet pandemien.

TRENING:

Vi har varmtvannstrening i Tønsberg svømmehall mandager kl. 20.00-21.30.

Kontakt Ann Kristin Opstad på tlf. 958 87 887 eller tonsberg@fibromyalgi.no for mer info.

UT I NATUREN – GÅGRUPPE: 

Ukentlige gåturer på forskjellige steder i distriktet onsdager kl. 11.00.

De ukene vi har medlemsmøter, flyttes turen til tirsdag, eventuelt annen dag.

Ta kontakt med Bjørg H. Nundal på tlf. 909 48 513 for ytterligere detaljer.

Dette har blitt satt på vent foreløpig. Gågruppen vil starte opp igjen etter hvert.

LIKEPERSONTJENESTE:

Likepersonkontoret for fibromyalgi i Vestfold er betjent hver mandag kl. 10.00-14.00. Du finner oss på Veiledningskontoret for funksjonshemmede på Midtløkken Bo- og servicesenter, Kong Oscars gate 15 i Tønsberg. Her kan du få råd, informasjon eller bare noen å snakke med. Du kan også ringe på tlf. 926 56 572, 913 85 937 eller 404 99 973. Likeperson er til stede for å hjelpe deg med ulike spørsmål og har taushetsplikt. Informasjonsmateriell kan fås på kontoret. Ring for nærmere informasjon. 

Kontoret er for tiden ikke betjent, vi oppfordrer til å kontakte likepersonene på telefon.

Styrets sammensetning i 2020

Leder

Ann Kristin Opstad

TLF: 958 87 887

E-post

Nestleder

Bjørg Hødnebø Nundal

TLF: 909 48 513

E-post

Sekretær

Renate Bjørnevik

E-post

Økonomiansvarlig

 

 

Studieleder

Ann Kristin Opstad

Styremedlem

Rut Solvei Arheim

Varamedlem

Bente Viksand

Varamedlem

Ole-Henrik Todal

Komitéer:

Valgkomité:             Ambjørg Nilsen, leder                      

                                     Bjørg Hødnebø Nundal                    

                                     Randi-Åse Kihle                              

Treningskomité:      Ann Kristin Opstad, leder                 

                                     Unni Østmann                                 

                                     Ildikó Király                                    

Loddkomité:             Anne-Berit Halvorsen                      

                                     Bjørg Hødnebø Nundal                    

                                     Randi-Åse Kihle                                         

Kaffekomité:            Rut-Solvei Arheim            

                                     Bjørg Hødnebø Nundal                         

                                     Unn M. Stålskjær               

Lokallagets adresse: v/leder Ann Kristin Opstad, Neptuns vei 10, 3150 Tolvsrød

Organisasjons nr.: 982 894 468

Du finner oss også på Facebook