Oppland Fylkeslag

Velkommen til Oppland Fylkeslags hjemmeside!

Laget har ca 530 medlemmer som er tilsluttet våre 5 lokallag. Fylkeslaget er bindeledd mellom lokallagene og forbundet sentralt. Medlemmene tilbys ulike aktiviteter og kurs i tillegg til tilbudene de mottar fra sitt lokallag. Vi er opptatt av å bedre hverdagen for dere med fibromyalgi og tips og kommentarer fra dere kan gjøre tilbudet bedre.

Leder

Sigrun Sanden

TLF: 986 94 889

Send e-post

Nestleder

Ingrid Woldengen

TLF: 906 22 924

Sekretær

Irene Dybdahl

TLF: 911 37 536

Økonominansvarlig

Anne-Kari Nilsen

TLF: 480 69 815

Studieleder

Knut Egil Olsen

TLF: 916 52 107

Styremedlem

Beate Karita Engeli

TLF: 407 29 441

Styremedlem

Eli Jørgensen

TLF: 986 41 801

1. varamedlem

Kirsten Ingebjørg Hambro 

TLF: 909 24 530

2. varamedlem

Liv Grønbrekk Espeseth

TLF: 959 17 086

3. varamedlem

Reidun Arnesen

TLF: 416 93 723