Oppland Fylkeslag

Velkommen til Oppland Fylkeslags hjemmeside!

Laget har ca 530 medlemmer som er tilsluttet våre 5 lokallag. Fylkeslaget er bindeledd mellom lokallagene og forbundet sentralt. Medlemmene tilbys ulike aktiviteter og kurs i tillegg til tilbudene de mottar fra sitt lokallag. Vi er opptatt av å bedre hverdagen for dere med fibromyalgi og tips og kommentarer fra dere kan gjøre tilbudet bedre.

Leder

Irene Dybdahl

TLF: 911 37 536

Send e-post

Nestleder

Ingrid Woldengen

TLF: 906 22 924

Sekretær

Beate Karita Engeli

TLF: 407 29 441

Økonominansvarlig

Anne-Kari Nilsen

TLF: 480 69 815

Studieleder

Ann Kristin Grande Grefsrud

TLF: 918 45 284

Styremedlem

Siw Holth

TLF: 481 45 986

Styremedlem

Liv Grønbrekk

TLF: 959 17 086

1. varamedlem

Kirsten Ingebjørg Hambro 

TLF: 909 24 530

2. varamedlem

Anne Lise Fredrikstad

TLF: 402 17 975

3. varamedlem

Inger Kari Grasbakken

TLF: 922 06 518