Oppland Fylkeslag

Velkommen til Oppland Fylkeslags hjemmeside!

Laget har ca 530 medlemmer som er tilsluttet våre 5 lokallag. Fylkeslaget er bindeledd mellom lokallagene og forbundet sentralt. Medlemmene tilbys ulike aktiviteter og kurs i tillegg til tilbudene de mottar fra sitt lokallag. Vi er opptatt av å bedre hverdagen for dere med fibromyalgi og tips og kommentarer fra dere kan gjøre tilbudet bedre.

Leder

Irene Dybdahl

TLF: 911 37 536

Send e-post

Nestleder

Ingrid Woldengen

TLF: 906 22 924

Sekretær

Monika Toftaker

TLF: 951 77 556

Økonominansvarlig

Anne-Kari Nilsen

TLF: 480 69 815

Studieleder

Ann Kristin Grande Grefsrud

TLF: 918 45 284

Styremedlem

Liv Grønbrekk

TLF: 959 17 086

Styremedlem

Siw Holth

TLF: 481 45 986

Varamedlem

Anne Lise Fredrikstad

TLF: 402 17 975

Varamedlem

Inger Kari Grasbakken

TLF: 922 06 518

Varamedlem

Anna Marie Nilsen