Larvik Lokallag

Hei, og velkommen til oss i Larvik lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund

Larvik Lokallag ble stiftet i 1987 og er i dag et aktivt lokallag med ca 180 medlemmer.

Vi har møter hver 2. tirsdag i måneden kl 18:30, på Bøkesenteret ved Badeparken i Larvik. Møtene er gratis og åpne for alle.

På møtene våre har vi enkel bevertning og utlodning hvor hver enkelt bidrar med liten eller stor innpakket gevinst. Loddsalget er en viktig inntektskilde for oss. I desember arrangerer vi «julebord» enten lokalt eller så legger vi ut på en liten førjulstur. Vi har ikke møter i juni-juli og august.

Vi ønsker at personer med fibromyalgi skal være i aktivitet. Derfor prøver vi å ha ulike temaer på møtene våre for å inspirere og motivere til aktivitet og engasjement.

Larvik lokallag har tilbud om ulike kurs som mestring i sal, mestring i vann og andre ulike mestringskurs. Oppdatert informasjon om kursene og aktivitetene våre blir lagt på facebooksiden vår Larvik fibromyalgiforening.

Vi håper vi ser deg på møter, aktiviteter eller kurs.

Har du noe du lurer på, ta gjerne kontakt med oss.

Forbundet har en utmerket likepersonstjenste, dvs medmennesker som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som deg selv og som er kurset i å hjelpe andre. For å benytte denne tjenesten, må du være medlem.

En likeperson er en mann eller kvinne, men først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er opp i eller lett kan komme opp i. Likepersonen er et menneske det er godt å snakke med og få noen gode råd hos. Det dere snakker om kommer ikke videre, for en likeperson har taushetsplikt om det hun eller han får kjennskap til som likeperson. En likeperson er et vanlig medlem av NFF, med erfaring både med sykdommen fibromyalgi og med organisasjonsarbeid. I tillegg har likepersonen kjennskap til hvordan offentlig forvaltning fungerer.

Oversikt over alle likepersoner, også for yngre og for menn finner du bakerst i hvert medlemsblad eller på Likeperson – Norges Fibromyalgi Forbund

Styret for 2023 i Larvik lokallag av NFF:

Leder:                           Ragne S. Tobru                 90655585        larvik@fibromyalgi.no
Nestleder:                    Synnøve Fredriksen        90791454        synfre@online.no
Økonomiansvarlig:    Tove M. Lyngseth             90016067       kasserer-llf@hotmail.com
Sekretær:                      Ide Cath. Olsen                 40499973      sekreter-llf@live.no
Styremedlem:              Anne Mette Johnsen        97805993
Varamedlem:               Hanne-Mette Lyngseth    93082395
Varamedlem:                Åsta Dalen                         97164310

Handlingsplan for Larvik Lokallag av NFF  2023
Møte:                                   10.01.23               Ordinært møte-m/Likepersonstjenesten
Årsmøte:                             14.02.23               Årsmøte med påfølgende ordinært møte.
Møte:                                   14.03.23               Kunstnerkokken – Mona Lundby
Møte:                                    11.04.23              Utgår p.g.a fagdag 15/04-23.
Fagdag: Lørdag                 15.04.23               Fagdag m/foredrag, Bøndenes hus Tjølling
                                                                            påmelding og egenandel
Møte:                                   09.05.23               Møte m/spekemat. Besøk av forbundsleder Helga Melvær. Påmelding og egenandel
Kurs:                                     06-08 juni            Mestringskurs Fredrikshavn-påmelding og egenandel
Møte:                                   12.09.23                Ordinært møte
Møte:                                   10.10.23                Ordinært møte
Møte:                                   14.11.23                Kreativt møte
Førjulstur:                           Nov/Des-23         Førjulstur m/overnatting til Straand Hotel,
                                                                             påmelding og egenandel
Møte:                                   12.12.23               Julehygge Bøkesenteret m/trekning av julelotteri
Møte:                                   09.01.24              Ordinært møte
Møte:                                   13.02.24               Årsmøte med påfølgende ordinært møte.

Møtene starter kl 18:30.

Endringer i handlingsplan kan forekomme. På facebooksiden vår vil det bli lagt ut oppdatert informasjon.

Andre aktiviteter:
Mestring i vann:               Torsdager kl 19:00-20:00 på Kysthospitalet. kr. 30 for medlemmer. Da det er                                                     stor pågang på kurset, send sms til Ide på 40499973 for forespørsel om plass.
                                              Endringer vil bli annonsert på facebook og sendt ut via medlemssystemet.
Mestring i sal:                   Yoga-mandager 17:00-18:00 Frivilligsentralen, Tanum. Dette kurset har                                                               påmelding, ta kontakt med Tove på kasserer-llf@hotmail.no eller på 90016067.
Kafetreff:                             Onsdager kl 12:00 Bøkekroa.

Styrets sammensetning 2023

Leder

Ragne Sjølyst Tobru

mob:   906 55 585 
Send epost 

Nestleder

Synnøve Fredriksen

mob:   907 91 454
Send epost

Kasserer

Tove Myren Lyngseth

mob:   900 16 067
Send epost

Sekretær

Ide Cathrine Olsen

mob:   404 99 973
Send epost

Styremedlem

Anne Mette Johnsen

mob:   978 05 993

Varamedlem

Hanne-Mette Lyngseth

mob:   930 82 395

Varamedlem

Åsta Dalen

mob:   971 64 310