Grenland lokallag

Velkommen.

Grenland lokallag av NFF har møtevirksomhet på Furuheim Grendehus i Skien, siste mandag i måneden. Vi har valgt å avslutte annonsering, men vil sette inn møtet vårt under Plakaten i avisen TA, og Det Skjer i avisen Varden. Vil stå i avisen samme dag som vi har møtet vårt. Tema for møtene og annen informasjon vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Leder

Elin Beate Seveid Reiten

TLF: 994.48.560
Send epost

Nestleder

Hege Wendel

Svinten 10
3941 Porsgrunn

TLF: 911 34 566
Send epost

Sekretær

Sølvi Lindgren

Gudrunsveg 1
3913 Porsgrunn

TLF: 479 06 425
Send epost

Økonomiansvarlig

Heidi Gerhardsen

Hovholtkroken 15
3931 Porsgrunn

TLF: 984 70 652
Send epost

Studieleder

Anita Nilsson

Uranusvn.34  
3943 Porsgrunn

TLF: 928 03 339
Send epost

1.vara

Marianne Jonskås

TLF: 988 78 836
Send epost

2.vara

Mai Gundersen

TLF: 911 12 066
Send epost

3. vara

Bente J. Bjerke
Send epost

VI ER STØTTET AV:
grenland bingo logo