Grenland lokallag

Velkommen.

Grenland Lokallag av NFF har møter siste mandag i måneden på Furuheim Grendehus i Skien, kl. 18.30, hvor vi har enkel bespisning og kaffe. Vi har utlodning av gevinster som medlemmene har med. Kr.50.- i inngangspenger.

Vi legger også ut aktiviteter som foregår i laget på vår lukkede face book gruppe, be om å bli medlem av Medlemmer i Grenland lokallag av NFF, for øvrig gir vi informasjon på våre møter.

Årets tilbud er

  • Trening i varmtvann, Stridsklevhallen onsdager, i basseng kl. 19.00 – 20.00
    Kontaktperson: May Ruth Mundal tlf.91803044

  • Håndarbeidskvelder mars–mai og september–oktober på Nærum Grendehus torsdager 17.30 – 20.30
    Kontaktperson: Jorunn Meen, tlf. 95203492

  • Gå gruppe (Turgruppa) går på ulike turområder i nærmiljøet. Oppstart vår: mars/ april til juni, på tirsdager fra kl. 10.30. høst august til oktober. Alle turer blir lagt ut på face book sida vår. Kontaktperson: Ellen Lia tlf. 97047573

  • Ruslegruppe: Lagt til veier og tilpasset medlemmer som er avhengig av krykker, rullator etc. Kontaktperson: Marit S. Gundersen 99449306                     
  • Kulturring: Kontaktperson: Laila Solvang tlf: 97753212 En gang i mnd.ca (hele året unntatt sommer månedene) Enkelte onsdager honnør kino.

Av andre tilbud til medlemmer kan nevnes sommer- og juleavslutting, årlig tur, evt. og/eller dagstur. Her vil lokallaget sponse noe av kostnadene.

Møteoversikt

29.august

Quiz kveld. 

26.september

 Magnar Kleven, Vivilja. Foredrag om helse på en humoristisk måte.

31.oktober

–  Salgsmesse. Håndarbeid/håndverk

28.november

 Den store lotteridagen.

 

30.januar 2023

–  Hyggekveld. Loppemarked/byttedag. Maks 5 ting hver.

27.februar

–   Årsmøte

27.mars

– Medisinsk foredrag.

Leder

Elin Beate Seveid Reiten

TLF: 994.48.560
Send epost

Nestleder

Hege Wendel

Svinten 10
3941 Porsgrunn

TLF: 911 34 566
Send epost

Sekretær

Sølvi Lindgren

Gudrunsveg 1
3913 Porsgrunn

TLF: 479 06 425
Send epost

Økonomiansvarlig

Heidi Gerhardsen

Hovholtkroken 15
3931 Porsgrunn

TLF: 984 70 652
Send epost

Studieleder

Anita Nilsson

Uranusvn.34  
3943 Porsgrunn

TLF: 928 03 339
Send epost

1.vara

Marianne Jonskås

TLF: 988 78 836
Send epost

2.vara

Mai Gundersen

TLF: 911 12 066
Send epost

3. vara

Bente J. Bjerke
Send epost

VI ER STØTTET AV:
grenland bingo logo