Om oss

Norges Fibromyalgi Forbund er en pasientorganisasjon for alle med Fibromyalgi. Forbundets formål er å arbeide for å bedre situasjonen for alle som lider av Fibromyalgi, gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert. Gjennom dialog og samarbeid med offentlige myndigheter arbeider forbundet for at pasienter med Fibromyalgi skal oppnå samme rettigheter som andre kronisk syke. Mange med Fibromyalgi får diagnosen Kronisk smertesyndrom eller Utbredte muskelsmerter.

Forbundet arbeider også aktivt for å støtte forskning om Fibromyalgi. Lokal- og fylkeslag har forskjellige tilbud til medlemmene i form av opplysningsmøter, kurs, turer, likemenn, m.v.

Vi har også en utmerket Likepersonstjeneste. En likeperson er en mann eller kvinne, men først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er oppe i eller lett kan komme opp i. Likepersonen er et menneske det er godt å snakke med og få noen gode råd hos. Det dere snakker om kommer ikke videre, for likepersonen har taushetsplikt om det hun eller han får kjennskap til som likeperson. Det er ikke meningen at likeperson skal være noen trygdeadvokat eller -ekspert. En likeperson er et vanlig medlem av NFF, med erfaring både med sykdommen fibromyalgi og med organisasjonsarbeid. I tillegg har likepersonen kjennskap til hvordan offentlig forvaltning fungerer. Hvem kan det være lurt å kontakte? Hvem har best kjennskap til forskjellige fagfelt? Først og fremst er en likeperson et medmenneske.

Forbundet utgir tidsskriftet «Fibromyalgi» som utkommer med 4 nummer per år. Det bringer lokalt og sentralt organisasjonsstoff, stoff om sosiale rettigheter og om nye medisinske fremskritt som gjelder sykdommens årsak, utvikling og behandling.

Organisasjonen

  • Stiftet i 1985
  • Ca 6050 medlemmer
  • 16 fylkeslag
  • ca 41 lokallag

Norges Fibromyalgi Forbund
Tollbugt. 4
N-3044 Drammen

Tlf   +47 32 80 90 90
E-mail post@fibromyalgiforbundet.no 
Web: www.fibromyalgi.no

Org.nr : 971259299

FORBUNDSKONTORET

Kontorets telefontid er kl. 10.00 – 14.00 mandag – fredag.

Våre ansatte:
Tonje Steen – kontorleder – post@fibromyalgiforbundet.no

Christine Stryken – regnskapsansvarlig – regnskap@fibromyalgiforbundet.no

Gro Synnøve Larsen – medlemsansvarlig – medlem@fibromyalgiforbundet.no