Forside mobil

"NFF jobber for at fellesskap og kunnskap skal gi nye muligheter i stedet for gamle hindringer"

- Tilhørighet til et lokallag nært deg

- Tilgang på likepersoner

- Kurs og seminarer

- Råd og veiledning

- Medlemsblad fire ganger i året

- Medlemsrabatter på blant annet advokattjenester