Forside desktop

Fellesskap og kunnskap skal gi nye muligheter i stedet for gamle hindringer

• Tilhørighet til et lokallag nær deg
• Tilgang på likepersoner
• Kurs og seminarer
• Råd og veiledning
• Medlemsblad fire ganger i året
• Medlemsfordeler