Hotellavtale Nordic Choice

FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels og Thon Hotels. På denne siden finner du kontaktinformasjon og avtalepriser med hotellkjedene for 2020. 

Foruten et samarbeid om pris, har en hotellavtale intensjon om å gjøre hotellene mer tilgjengelig for funksjonshemmede og kronisk syke.

Hotellavtalene er landsdekkende og gjelder for FFOs medlemsorganisasjoner, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til FFO.

For å oppnå de beste betingelsene lønner det seg å booke tidlig, også i perioder med lavt belegg.

Ved planlegging av større arrangement anbefaler vi å ta direkte kontakt med FFOs kontaktpersoner i den enkelte hotellkjede.

Hvordan booke hotell?

Nordic Choice hotels (du må oppgi FFOs avtalekode «CH14660 «)
Telefon: 22 33 42 00
Telefax: 22 40 13 90

Mandag-fredag 08.00-17.00

E-post: booking@choice.no
Kurs og konferanse: meet@choice.no
Nettsider: www.choice.no

Informasjon fra Nordic Choice Hotels vedrørende håndtering av korona-situasjonen, se link: 

https://www.mynewsdesk.com/no/nordic-choice-hotels/news/generell-oppdatering-om-korona-haandtering-i-nordic-choice-hotels-395942 

Her er oversikt over avtalepriser for FFO i 2020:

Velkommen til Choice

Priser 2020

Veiledning Web Booking

Quality hotel Expo