Advokatbistand

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma (AVCO) er stolte av å ha inngått en samarbeidsavtale med Norges Fibromyalgi Forbund (NFF).

AVCO tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til alle NFF sine medlemmer. Som medlem hos NFF får du inntil 60 minutter kostnadsfri saksavklaring. Hvis du ønsker advokatbistand etter første avklaring, får du 20 % rabatt på våre timepriser. Alle medlemmer hos NFF vil bli kontaktet innen 24 timer fra en henvendelse er registrert.

AVCO har særskilt kompetanse innenfor familie- og arverett, arbeidsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, skatterett, alminnelig forretningsjus, forsikringsrett og trygderett. Vårt fokus er å tilby sterk faglig kompetanse, rask responstid og engasjement rundt din sak.

For juridisk bistand kan du ta kontakt på nff@avco.no, telefon 21 09 59 95 eller benytte deg av vårt kontaktskjema på www.avco.no. Husk å opplyse at du er medlem i NFF.

I tillegg til juridisk bistand skal AVCO skrive fire artikler i året i NFF sitt medlemsblad, og stille med to advokater til NFF sitt tvisteutvalg. 

Vi gleder oss til å bistå NFF sine medlemmer i ulike juridiske problemstillinger, og ser frem mot et godt samarbeid!