Advokathjelp

Fibromyalgiforbundet har inngått ny avtale om advokatbistand til medlemmer fra Advisio Advokat AS. Det er derfor nyttig å gi litt informasjon om hvem de er og hva de gjør.

Advisio er stiftet av Olav Lægreid, som tidligere jobbet som advokat og fagsjef for personskade og trygd i Advokatfirmaet Legalis, hvor han også var partner i selskapet. I sitt nye advokatfirma satser de på en sterk spesialisering på sakstyper knyttet til helse og familie.

Foruten han selv, er Oda Bjørvik ansatt som advokatfullmektig og Jenny Lægreid som advokatsekretær. De sitter i kontorfellesskap med flere andre dyktige advokater, som også har spesialisering innen trygderett, helserett og familierett. Kontorfellesskapet heter Oslo Advokatfellesskap, og er Norges eldste kontorfellesskap for advokater (etablert 1939).

Oda Bjørvik har under og etter studiet jobbet i til sammen to år som saksbehandler ved Sandefjord tingrett, hvor hun hadde hovedansvar for domstolens saker innen familierett, arverett, barnerett og farskapssaker. Hun har også jobbet på Det juridiske fakultetsbibliotek i et par år mens hun var student.

Gjennom sin bakgrunn fra tingretten har Oda fått solid erfaring med å gi juridisk informasjon til vanlige folk, som en av sine daglige oppgaver. Hun har også fått meget godt innblikk i saksområdene hun arbeidet spesielt med. Ved siden av å være en dyktig jurist, har Oda et sterkt engasjement for klientene.

Utover dette består Oslo Advokatfellesskap av godt voksne og svært erfarne advokater. De har derfor meget gode forutsetninger for å håndtere en voksende saksportefølje innen helserelatert jus, og de har et sterkt fagmiljø ved behov for å drøfte kompliserte faglige problemstillinger.

Vi oppfordrer til å benytte dine medlemsfordeler hos Advisio. Du har rett til en gratis samtale og kontakt på e-post, inntil 90 minutter hos advokaten. Videre har du en svært god rabatt, som innebærer en timepris på kr 1.575,- inkludert mva.

Olav Lægreid
advokat
+47 97 77 25 00
olav@tryggadvokat.no