Fordeler

Som medlem vil du:

– Motta medlemsbladet 4 ganger pr år. Det bringer lokalt og sentralt organisasjonsstoff, stoff om sosiale rettigheter og behandling, om nye medisinske fremskritt som gjelder sykdommens årsak og utvikling, samt annet relevant stoff.

– Automatisk bli medlem av nærmeste lokallag. Lokallagene har forskjellige tilbud til medlemmene i form av opplysningsmøter, kurs, turer, likepersoner, m.v.

– Kunne kontakte våre likepersoner. En likeperson er en mann eller kvinne, men først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er oppe i eller lett kan komme opp i. Likepersonen er et menneske det er godt å snakke med og få noen gode råd hos. Det dere snakker om kommer ikke videre, for likepersonen har taushetsplikt om det hun eller han får kjennskap til som likeperson. Det er ikke meningen at likepersonen skal være noen trygdeadvokat eller -ekspert. En likeperson er et vanlig medlem av NFF, med erfaring både med sykdommen fibromyalgi og med organisasjonsarbeid. I tillegg har likepersonen kjennskap til hvordan offentlig forvaltning fungerer. Hvem kan det være lurt å kontakte? Hvem har best kjennskap til forskjellige fagfelt? Informasjon om hvem som er likeperson finner du bakerst i hvert medlemsblad.

– Kunne delta på NFFs sentrale mestringskurs

– Kunne søke om deltakelse på NFFs Helsereise

– Forbundet vil søke å bistå deg med råd og hjelp.

Forbundet jobber kontinuerlig med å fremskaffe rabattavtaler og lignende fordeler for våre medlemmer, har du noe du ønsker vi skal jobbe frem? Ta kontakt på post@fibromyalgiforbundet.no