Forskningsfond

Norges Fibromyalgi Forbunds forskningsfond deler ut stipender, disse kan tildeles personer/grupper som ved forskning kan øke forståelse/kunnskap om sykdommen Fibromyalgi. Søknaden skal være godt begrunnet og inneholde en utarbeidet problemstilling, fremdriftsplan og budsjett for bruk av midler.

Søknadsfristen er 1. juni. Søknaden sendes til:
Norges Fibromyalgi Forbund, Tollbugt. 4, 3044 Drammen.
Tlf: 32 80 90 90.
E-post: adm@fibromyalgi.no

Vedtekter.pdf 49,94 kB
 

Forskningsfondets styre:

Randi Sakkestad, leder

Elisabeth W. Thomassen, styremedlem
Dr. Karin Øien Forseth, styremedlem
Forsker, Egil A. Fors, styremedlem
Kathrinte Edvardsen, styremedlem

Ved spørsmål ta kontakt med kontoret på telefon 32 80 90 90 eller e-post adm@fibromyalgiforbundet.no