Forskningsfond

Norges Fibromyalgi Forbunds forskningsfond deler ut stipender, disse kan tildeles personer/grupper som ved forskning kan øke forståelse/kunnskap om sykdommen Fibromyalgi. Søknaden skal være godt begrunnet og inneholde en utarbeidet problemstilling, fremdriftsplan og budsjett for bruk av midler.

Søknadsfristen er 1. juni.
Søknaden sendes til:
Norges Fibromyalgi Forbund, Tollbugt. 4, 3044 Drammen.
Tlf: 32 80 90 90.
E-post: post@fibromyalgiforbundet.no

Forskningsfondets styre:

Ida Akselsen, leder

Helga-Kathrine Melvær, styremedlem
Dr. Karin Øien Forseth, styremedlem
Forsker, Egil A. Fors, styremedlem
Kathrine Edvardsen, styremedlem

Ved spørsmål ta kontakt med kontoret på telefon 32 80 90 90 eller e-post post@fibromyalgiforbundet.no