Velkommen til Harstad og omegn lokallag av NFF                      

  • Harstad og omegn lokallag av NFF ble stiftet 24. november 1987.
  • Medlemstallet var 31.12.2016 – 119 medlemmer
  • Styrets kontaktperson er Kjell Karlsen
  • Lokallagets adresse er Vollen 47 A. 9408 Harstad
  • e-post:kjovekri@online.no

Styret består av:

  • Kjell Karlsen, Økonomiansvarlig/Kontaktperson     
  • Merete Apalset, Sekretær
  • Tone L. Hansen, Styremedlem
  • Linda Gabrielsen, Styremedlem
  • Unni E. Tangen, Styremedlem

Varamedlemmer:

            1.vara:  Tordis L. Sæter

            2.vara:  Janne Skog Josefsen