Velkommen til Harstad og omegn lokallag av NFF                      

  • Harstad og omegn lokallag av NFF ble stiftet 24. november 1987.
  • Medlemstallet var 31.12.2016 – 88 medlemmer
  • Styrets kontaktperson er Steinar Johansen
  • Lokallagets adresse er Roholtvn. 3. 9414 Harstad
  • e-post:harstad@fibromyalgi.no

Styret består av:

  • Leder, Steinar Johansen,
  • Økonomiansvarlig, Jan Roar Nikolaysen  
  • Merete Apalset, Sekretær
  • Tone L. Hansen, Styremedlem
  • Unni E. Tangen, Styremedlem

Varamedlemmer:

            1.vara:  Linda Gabrielsen

            2.vara:  Janne Skog Josefsen