Gjøvik lokallag

Her finner du en oversikt over styret med kontaktinformasjon til leder og likeperson.

Her skal du også finne informasjon om lokallagets aktiviteter, medlemsmøter osv.

Vi er et lokallag med ca 160 medlemmer.

Leder:

Venke Fossumstuen

TLF: 450 46 247

Send e-post

Nestleder:

Tore Aalberg

Sekretær:

Odd Einar Johansen

Økonomiansvarlig:

Rune Iversen

Studieleder:

Ann Kristin Strande Grefsrud

Likeperson:

Edith Saksberg

TLF: 450 49 255