Gjøvik lokallag

Her finner du en oversikt over styret med kontaktinformasjon til leder og likeperson.

Her skal du også finne informasjon om lokallagets aktiviteter, medlemsmøter osv.

Vi er et lokallag med ca 160 medlemmer.

Leder:

Beate Karita Engeli

TLF: 407 29 441

Send e-post

Likeperson:

Edith Saksberg

TLF: 450 49 255

Økonomiansvarlig:

Rune Iversen

Studieleder:

Ann Kristin Strande Grefsrud

Styremedlem:

Grethe Nikkerud