Hjelp pasienter med å hjelpe andre – støtt Rettshjelpsfondet

Mange pasienter sliter med å få aksept for sykdommen sin i NAV-systemet, hos forsikringsselskaper og hos Norsk Pasientskadeerstatning. Fibromyalgipasienter er blant dem som har store problemer med å vinne fram. Mange har også store utfordringer med å finansiere rettshjelpsbehovet sitt, og det å ta en sak til retten med risiko for å tape og bli idømt sakskostnader, utelukker mange fra å forsøke. Fri rettshjelp er som regel utelukket, enten fordi sakstypen ikke er dekket eller fordi vedkommende part ikke oppfyller de strenge vilkårene for å få det. Høyesterett har nylig uttalt at fri rettshjelp har tilnærmet ingen praktisk betydning, siden så få saker kan dekkes på den måten.

Derved forsvinner en stor del av de prinsipielle sakene før de overhodet er prøvd for domstolene, og konsekvensen blir at forvaltningen og forsikringsselskapene heller ikke får noe korrektiv i form av rettspraksis. Konsekvensen er at forvaltningens og forsikringsselskapenes misoppfatninger av disse sykdommene fortsetter å ligge til grunn for pasientenes muligheter til å få sine økonomiske rettigheter, som i mange tilfeller fortsatt vil være på et minimumsnivå.

Dette er den hovedsakelige bakgrunnen for at Rettshjelpsfondet er etablert. Fondet er ment å finansiere prinsipielle rettssaker, som kan få betydning for mange andre pasienter i tillegg til den som har saken for domstolen. Norges Fibromyalgi Forbund deltar i stiftelsen ved å være representert på stiftelsens årsmøte. Vi oppfordrer til å gi en gave til Rettshjelpsfondet, enten via denne linken eller ved å vippse til Vipps-nummer 631376.

Les mer om Rettshjelpsfondet her.