Seminar om fibromyalgi og kroniske smerter

24.oktober 2017 arrangerte Norges Fibromyalgi Forbund, Norsk Revmatikerforbund, Nasjonal kompetansesenter for revmatisk rehabilitering, Diakonhjemmet og NTNU et seminar om fibromyalgi og kroniske smerter.
Seminaret ble tatt opp, og her kan du se det i sin helhet.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWkt_lDfvAY1hWKhTEu3llXPXHqO4uGaL

Denne versjonen er uten tekst, men det vil komme en versjon med norsk tekst senere.

– BEDRE DIAGNOSTIKK, BEHANDLING og REHABILITERING
Dette seminaret er for allmennleger, legespesialister og andre helseprofesjoner som møter denne pasientgruppen, samt forskere, brukere og pasientorganisasjoner.

Målet med seminaret var
– å formidle oppdatert klinisk relevant forskning om fibromyalgi og kronisk smerte
– stimulere til samarbeid mellom norske og internasjonale forskningsmiljøer
– brukermedvirkning i forskning.

Program:
09.00 – Velkommen
09.15-10.30 – Sykdomsårsaker og diagnostikk (møteleder Egil A. Fors, NTNU)
Professor Daniel Clauw, University of Michigan, USA.
– What is fibromyalgia? An Overview of Phenotype, Etiology and Diagnosis.
Professor Winfried Häuser, Psychosomatik der Klinik Innere Medizin I, Saarbrücken/Technical University of Munich, Germany
– Diagnostic Criteria for Fibromyalgia and Measurement of Symptom Severity
Questions and discussion
10.45-11.30 – Sykdomsmekanismer (møteleder Ann-Katrin Stensdotter, NTNU)
Professor Daniel Clauw
– Mechanisms and Pathophysiology: Brain function and pain regulation in fibromyalgia, including functional connectivity and central sensitization.
Questions and discussion
12.15-13.45 – Behandling og rehabilitering (møteleder Kåre B Hagen, NKRR)
Professor Winfried Häuser
– European League Against Rheumatism revised recommendations for the management of fibromyalgia
Professor Daniel Clauw
– An Overview of Management and Treatment. The US perspective
Questions and discussion
14.00-14.30 – Hva bør det forskes på? (møteleder Elena Bogen Slydal, Norsk Fibromyalgi Forbund)
Professor Winfried Häuser
– The most important uncertainties about the management of adult fibromyalgia. Experiences from the James Lind Alliance Priority Setting Partnership, Fibromyalgia Canada.
Questions and discussion
14.30-15.15 – Spørsmål, diskusjon og avslutning (møteleder Anna Fryxelius, Norsk Revmatikerforbund)