Fibromyalgi og glemsomhet

Det er vanlig å oppleve konsentrasjonsvansker og glemsomhet dersom du har diagnosen fibromyalgi. 

I møter med behandlere og i store internasjonale undersøkelser sier de med fibromyalgi at hukommelses- og konsentrasjonsvansker er en betydelig begrensning i hverdagen.  

Vi på Avdeling for Smertebehandling på Ullevål gjennomfører en studie hvor vi ønsker å se nærmere på hvor vanlige disse plagene er og om vi kan gjøre noe for å hjelpe de av dere som sliter med betydelig redusert konsentrasjon og hukommelse i dagliglivet. Å delta innebærer fire møter med psykolog og legespesialist på Ullevål sykehus. Disse møtene tar cirka tre timer gangen og involverer testing av mentale ferdigheter. Studien innebærer også at du gjennomfører en databasert trening som er tenkt å hjelpe mot denne problematikken, men som vi ikke er sikre på at virker. Du kan når som helst trekke deg fra studien og ikke delta mer. 

 

Det er viktig at konsentrasjons og hukommelsesproblematikken trolig kan knyttes til fibromyalgidiagnosen din og ikke er et resultat av andre sykdommer eller livshendelser.

 

Hvis du vil delta send en epost til henrik.borsting@gmail.com

Henrik Børsting Jacobsen 

Psykolog og postdoktor ved Avdeling for smertebehandling