OM FIBROMYALGI, STOFFSKIFTE OG THYROIDHORMONER.

 Et intervju med dr. Bjørn J. Øverbye ved Eli Jørgensen

Siden jeg ble aktivt med i Norges Fibromyalgi Forbund, har jeg truffet svært mange som i likhet med meg selv, har diagnosen lavt stoffskifte i tillegg til å ha fibromyalgi. I den anledning ble jeg naturlig nok interessert i å snakke med dr. Bjørn Johan Øverbye. Han har foruten å være lege, hatt hypothyreose, forsket på sammenhengen mellom fibromyalgi og hypothyreose, og endelig skrevet bok om temaet!

Jeg spør ham først om han kan fortelle kort om seg selv.

Jeg er forfatter, lege og forsker. Jeg ble alvorlig syk i 2000 uten å forstå at det var en thyroidsykdom, fikk deretter feil diagnose og holdt på å ta farvel med yrkeslivet. Til alt hell begynte jeg å forske i rette retning: Jeg mistenkte at det var stress og stress er som vi vet i dag en svikt i hormon-  og nervesystemet på grunn av «slitasje». I løpet av mine studier ble jeg venn med den kjente amerikanske hormon-  og fibromyalgiforskeren John C. Lowe. Han ble min mentor og i 2007 publiserte jeg en undersøkelse om sammenhengen mellom thyroid- hormon dysfunksjon og fibromyalgi. Forskningen ble publisert på to internasjonale nettsteder, først på www.thyroidscience.com  og deretter på www.researchgate.com 

Hva viste forskningen?

At Lowe hadde rett i sin hypotese, nemlig at fibromyalgi-syndromet (FMS)  enten er uoppdaget hypothyreose eller det man kaller euthyreot hypometabolsk syndrom (EHD). EHD betyr at cellene har en svekket reaksjon på thyroidhormoner -derved får man paradokset: «normale blodprøver», men de fleste eller alle symptomer på hypothyreose.

Som følge av dette blir pasienter med denne lidelsen enten bedre og noen helt bra av thyroidhormonterapi, selv om blodprøvene i utgangspunktet skulle tilsi at de har «nok hormoner».

Kan du forklare dette? Det er jo ganske uvanlige tanker her i Norge.

La meg starte med min bok «Lavt Stoffskifte Endelig Forklart Slik Det Skal» som jeg skrev i 2014. (kan bestilles på post@veiviserenforlag.no) Boka er den første i Norge som skiller klart mellom stoffskifte og hypothyreose. Stoffskifte er energiproduksjon, dvs. slutt-produktet, ernæring er drivstoff, hormoner og nervesystem er reguleringsmekanismer. Boka er således en plan over hele systemet. Vanligvis er stoffskiftebøker bare opptatt av en eneste ting; thyroidhormoner.

Les mer i Fibromyalgibladet 2/16