Akupunktur og fibromyalgi

Det er dessverre altfor mange mennesker som plages med langvarige smertelidelser. Rundt 30 prosent av Norges befolkning har til enhver tid langvarige smerter, og omtrent 3 {fdbae124389c24fd167f61657d1f953d2af1bdc859570fcc8c99cb13a013f041} av befolkningen har fibromyalgi.

Tekst: Jeanette Johannessen – Akupunktør

Kvinner rammes oftere enn menn (1). Selv om hovedsymptomet er smerter, er det også svært vanlig med tilleggssymptomer. De fleste føler seg ofte slitne, og mange kan i tillegg ha hodepine, fordøyelsesplager (som for eksempel IBS (irritabel tarmsyndrom)), urinveisproblemer, søvnproblemer, depresjon osv.

Det finnes ingen kur for fibromyalgi, men det finnes behandling som kan hjelpe. Akupunktur er en anerkjent, kinesisk behandlingsmetode som har eksistert i århundrer, og som mange kan ha nytte av. Behandlingsformen blir for det meste brukt i forbindelse med smertetilstander, men også stressrelaterte lidelser og forebygging.

Det finnes legemidler som brukes for å redusere smerter og søvnvansker, men disse kan også dessverre gi en del uønskede bivirkninger. Mange med fibromyalgi oppsøker behandlingsformer som akupunktur, også som et supplement til medikamenter.

Hva viser forskningen?

Det er gjort en del forskning rundt akupunktur, og flere av studiene har vist positiv effekt. Kvaliteten og metodene i noen av de mange tusen studiene som er gjort på akupunktur kan diskuteres, men akupunktur har vist seg å øke utskillelsen av endogene opiater (for eksempel endorfiner) som lindrer smerte i tillegg til å forbedre kroppens evne til å lege seg selv (2). Stimulering av enkelte akupunkturpunkter har også vist seg å påvirke områder i hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt å fremme avslapping og dempe den analytiske delen av hjernen, som er ansvarlig for søvnløshet og angst (3).

 

Det ble i 2016 publisert en randomisert kontrollert studie fra Spania om akupunktur og fibromyalgi som viste til en tydelig positiv effekt. Antall deltakere i denne studien var 164. En gruppe fikk ekte akupunktur, og en annen gruppe fikk narreakupunktur, som også er en form for behandling som kan gi positiv effekt (4). Deltakerne svarte på flere spørsmål i forhold til deres nivå av smerte, depresjon og livskvalitet. Etter 10 ukers behandling viste gruppen som fikk ekte akupunktur at de hadde en betydelig reduksjon av smerter mot de som fikk narreakupunktur. Også plager som angst, depresjon og trøtthet var endret til det bedre hos mange. Det skal sies at noen av deltakerne hadde økt inntaket av antidepressiva i behandlingsperioden, slik at dette også kunne være med på å påvirke resultatet. Effekten i denne studien viste seg å vare etter ett år. Denne studien konkluderte med at det bør anbefales bruk av individualisert akupunktur hos pasienter med fibromyalgi (5). Det er mange utfordringer når man skal forske på akupunktur og fibromyalgi, spesielt fordi fibromyalgi er en kompleks lidelse med flere tilleggssymptomer. Konklusjonene i mange av studiene og metaanalysene som er blitt utført, er at vi trenger flere studier med høy metodekvalitet for å kunne spesifisere effekten av akupunktur.

Les mer i Medlemsblad 2.16