Ta oss på alvor!

Det er gjort undersøkelser som viser at fibromyalgi blir rangert lavest  blant norske leger. 

Vi gjør i disse dager en undersøkelse blant våre medlemmer, fordi vi ønsker å finne ut av om fibromyalgipasientene opplever å bli tatt på alvor i helsevesenet.

Resultatet vi har fått er ganske oppsiktsvekkende. Av 1800 svar oppgir nesten 60{fdbae124389c24fd167f61657d1f953d2af1bdc859570fcc8c99cb13a013f041} at de har møtt en lege som stiller spørsmålstegn ved, eller fornekter fibromyalgi som diagnose.

Fastlegen blir oppgitt som både den som har møtt pasienten på best og dårligst måte. Det forteller oss at det er veldig tilfeldig og personavhengig om du møter en fastlege som tar deg i mot på en god måte. At dine symptomer blir sett og tatt på alvor er viktig for å kunne leve et godt liv med fibromyalgi.

For det er mulig å leve gode liv selv med sykdom. Men det er viktig å få en avklaring i forhold til egen diagnose, for å kunne rette blikket opp og frem.

Fibromyalgi – det er en diagnose som gir mange, og til tider et litt uklart smertebilde.

Det er viktig å være bevist på og ta på alvor om nye symptomer skulle oppstå. Dessverre er det alt for enkelt å legge alt i fibromyalgi-sekken. Dette kan være at man legger den i fibromyalgi-sekken selv, eller at legen din gjør det.

Vi hører dessverre historier om at man har gått til legen med et nytt symptom, og det er blitt avfeid som fibromyalgi når det egentlig har vært noe annet. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient.

Det betyr ikke at man skal gå rundt å være redd. Men det er viktig å bli kjent med egen sykdom, egne symptomer og å finne en lege som ser deg og tar deg på alvor.

Hege Tegler, generalsekretær Norges Fibromyalgi Forbund