Kvinner med fibromyalgi og arbeidslivet.

Doktoravhandlingen til Annie Palstam ved Sahlgrenska akademin i Gøteborg viser at kvinner med fibromyalgi som er i arbeid, rapporterer bedre helse og mindre smerter og tretthet enn kvinner som ikke er i jobb. God støtte fra omgivelsene, sjefer og kolleger er viktig for å kunne håndtere smertene, og mestre arbeidslivet.

Hva er fibromyalgi

Fibromyalgi (FM) er preget av vedvarende utbredt smerte og økt følsomhet for smerter og ømhet. FM er også assosiert med tretthet, psykiske plager, nedsatt fysisk kapasitet, aktivitetsbegrensninger og påvirker evnen til å arbeide.

Hva er arbeidsevne?

Arbeidsevne er komplekst og preget av individuelle forhold, slik som deler av helse, samt arbeidsrelaterte aspekter og miljøaspekter. Det overordnede målet med denne avhandlingen var å få dypere kunnskap om forhold knyttet til arbeid og helse hos kvinner med FM.

Metoder

En tverrsnittsstudie undersøkte forskjeller i helsen mellom kvinner med fibromyalgi; i og utenfor arbeidslivet.(studie I). En kvalitativ fokusgruppestudie undersøkte erfaringene om hvilke faktorer som opprettholdt arbeidslivet hos kvinner med FM (studie II). En kontrollert tverrsnittsstudie sammenlignet oppfattet anstrengelse på jobb hos kvinner med FM og hos friske kvinner. Her undersøkte de også forklaringsfaktorer for hvorfor kvinner med FM opplevde jobben som anstrengende.  (studie III). En randomisert kontrollert studie evaluert effekten av styrketrening hos kvinner med FM (studie IV).

Resultater

Yrkesaktive kvinner med FM rapporterte bedre helse enn kvinner med FM som sto utenfor arbeid. De rapporterte bedre helse i form av mindre smerter, tretthet, stivhet, depresjon, bedret helsetilstand og økt livskvalitet.

Smerte ble funnet å være den eneste uavhengige forklaringsfaktor for arbeid, noe som betyr at de som rapporterte mindre smerte mer sannsynlig deltok i arbeidslivet. Betydningen av arbeid og individuelle strategier, nemlig strategier for håndtering av symptomer, arbeidsdagen, og langsiktig arbeidsliv ble funnet å være viktige individuelle faktorer for å kunne stå i varig arbeid. Et godt arbeidsmiljø og sosial støtte utenfor arbeid ble funnet å være viktige miljøfaktorer. De fremste faktorer for å kunne stå i varig arbeid er hovedsakelig å identifisere og bruke interne og eksterne ressurser for å håndtere risikoen for fysisk og psykisk overbelastning.

Styrketrening

Kvinner med FM oppfattet mer anstrengelse på jobb enn sammenlignet med friske kvinner. Oppfattet anstrengelse på jobb av kvinner med FM ble forklart av arbeidsbelastning og fysisk aktivitetsnivå på jobben. Styrketrening bedret fysisk kapasitet, helsestatus, bedret nåværende smerter, smertebehandling, og gav økt deltakelse i aktiviteter i dagliglivet. 

Konklusjon

Kvinner med FM som var i arbeid rapporterte bedre helse enn kvinner med FM utenfor arbeidslivet. Yrkesaktive kvinner med FM oppfattet en forhøyet anstrengelse på jobb. Person-sentrert progressiv styrketrening kan anbefales for forbedring i muskelfunksjon, helsestatus, nåværende smerter, som smertebehandling, og økt deltakelse i aktiviteter i dagliglivet.

Kilder:

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37533

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/08/fibromyalgi-smerte-viktig-for-jobb/?x=MjAxNS0xMS0xMCAxMjo1MDoyMA==

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23237146