MYOREFLEXTERAPI

Myoreflexterapi er en meget effektiv behandlingsmetode som tar utgangspunkt i at de fleste smerter er symptomer på globale ubalanser eller restriksjoner i kroppen.

Av Bendik Johannessen
Fysioterapeut og myoreflexterapeut                                                          
Klinikk Johannessen

Man behandler derfor hovedsakelig andre steder enn der pasienten merker smerter til hverdag. Pasienten merker normalt lindring etter første behandling, så fremt tilstrekkelig informasjon om pasientens situasjon er forstått og tatt hensyn til. Myoreflexterapi har sin tyngde innen manuell trykkpunktsterapi, men har et sterkt fokus på kroppens energiomsetning og betennelsestilstander. Myoreflexterapi har vunnet stor innpass også innen profesjonell sport, hvor det er utnyttet av flere landslag i fotball samt andre eliteutøvere nettop p.g.a. av behandlingens hurtige effekt.

Før vi starter behandlingen, er vi opptatt av å få en fullstendig oversikt over pasientens problemer.  Vi har derfor alltid en grundig samtale med pasienten først. Dette gjør vi for å identifisere hvilke problemer vedkommende har hatt tidligere, og for å finne ut om det er en sammenheng mellom tidligere og nåværende plager. Gjennom denne samtalen kan vi danne oss et nytt og mer omfattende inntrykk av hva som er problemet og deretter undersøke pasienten.
Undersøkelsen gir oss ytterligere svar på om tankegangen vår kan være riktig i forbindelse med det vi fant ut i samtalen eller om det er andre ting som vi ikke har tenkt på, men som må vurderes.

Når vi har fått tilstrekkelig informasjon, så kan vi begynne med behandlingen. Den består for det meste av manuell behandling etter prinsippene til myoreflex-systemet, som ble opprettet av Kurt Mosetter.

Et sentralt prinsipp er kompensasjon for smerter og tidligere skader. Forskning som er gjort på dette feltet, viser at kroppen endrer hvordan den velger å belaste de mest aktuelle musklene og skadeområdene.
Hvis det er smerte ved bevegelse, så senkes aktiviteten i musklene som er påvirket for å minske skadeomfanget.  1

Nettopp denne forskning viser at muskelaktiviseringsstrategien endrer seg ved smerte og at smerte endrer hvordan musklene aktiverer og hvilke muskler vi bruker for å bevege oss. Med andre ord så bruker vi de smertefulle musklene mindre og kompenserer ved å bruke et annet bevegelsesmønster, altså andre muskler som ikke er smertefulle eller nedsatt.

Videre viser andre studier at denne endringen i kroppens bevegelsesmønster vil vedvare også etter at smerten er borte. Det skjer altså en vedvarende endring i hvordan vi bruker musklene våre for å kompensere for tidligere skader. 2
Når vi da har muskler som kompenserer, så må de ha et friere uttrykk enn tidligere for å overta belastningen for de musklene som ikke fungerer som normalt. Det fører til at vi har færre bevegelsesmønstre å benytte oss av. 

Les mer i FibromyalgiBladet 4/15