Menn får også fibromyalgi

Selv om statistikk viser at det er flest kvinner som blir rammet av sykdommen fibromyalgi, er det allikevel mange menn som blir rammet. I Norge vil det ifølge statistikken være ca 15.000 menn som har sykdommen.

Tekst: Hege Tegler

Likheter mellom kvinner og menn

I følge Dr. Sigrid Hørven Wigers er det liten forskjell mellom kvinner og menn som har fibromyalgi. Dr. med. Sigrid Hørven Wigers er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, som har tatt doktorgrad på årsak, behandling og forløp av fibromyalgi. Hun arbeider på Jeløy kurbad, som har et rehabiliteringstilbud til fibromyalgipasienter som er individuelt tilpasset hver enkelt pasient. Tilbudet er tverrfaglig og kunnskapsbasert, med et biopsykososialt fokus.

«Sykdommen oppleves likt, og tilbudet de får på Jeløya kurbad er det samme», forteller Dr.med. Wigers. «Menn har høyere smerteterskel, derfor må tenderpunktene trykkes hardere på for å få den smertereaksjonen som følger med fibromyalgi», forklarer hun videre. 

Forskning basert på kvinner

Professor Paul Jarle Mork ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU har i flere år forsket på sammenhengen mellom ulike livsstilsfaktorer og risiko for kroniske muskel- og skjelettplager, inkludert fibromyalgi. Han forteller at forskningen som har vært relatert til fibromyalgi i all hovedsak har fokusert på kvinner, ganske enkelt fordi det er flest kvinner som får denne diagnosen.

«Selv om forskningen er basert på kvinner er det ingen grunn til å tro at resultatene ikke er overførbart til menn», forteller Mork. I lignende studier som er gjort på kroniske nakke- og ryggsmerter ser man at sammenhengen mellom livsstilsfaktorer og risiko for utvikling av smerter er like sterk mellom kjønnene. Man kan derfor gå ut i fra at livsstilsfaktorer har samme modifiserende effekt på risiko for utvikling av kroniske muskel- og skjelettsmerter hos både kvinner og menn.

Mork forteller at man ikke vet hvorfor det er flest kvinner som får fibromyalgi. En delvis forklaring kan være knyttet til anvendelsen av diagnosekriteriene, men dette forklarer på langt nær de store forskjellene i forekomst mellom kvinner og menn.

På NTNU er de i gang med EN studie som ser på sammenhengen mellom søvnkvalitet, muskelsmerter og fibromyalgi der begge kjønn er representert. Her ser de både på hvordan søvnkvalitet påvirker muskelsmerter, og hvordan muskelsmerter påvirker søvnkvaliteten. 

Les mer i FibromylgiBladet 4/15