Lav dose naltrekson i behandling mot smerte.

I de seneste år har man sett en økende interesse for bruk av lav dose nalterexone (LDN) i behandling av smerte blant sykdommer som fibromyalgi, ms og morbus Chron.

Det har vært lite forskning ved bruken av denne medisinen, kun noen få randomiserte placebo-kontrollerte studier forekommer. LDN kan potensielt være en virkningsfull medisin i fremtiden i smertebehandlingen for fibromyalgipasienter, men det kreves flere studier og for øyeblikket kan det ikke anbefales som første-linje behandling sies det i artikkelen fra Danmark.

Les hele artikkelen her: http://ugeskriftet.dk/videnskab/V03150248