Høring i helse- og omsorgskomiteen

Torsdag 22.10.15 deltok Norges Fibromyalgi Forbund i høring med helse-og omsorgskomiteen i forbindelse med statsbudsjett 2016. 

Fibromyalgi er en kronisk sykdom med hovedsymptomer som smerter i muskulatur og ledd og i såkalte “tender points”, ømme punkter. I tillegg kommer symptomer som muskelstivhet, utpreget trøtthet, søvnforstyrrelser, kraftløshet, hovenfornemmelse, svimmelhet, hodepine og magebesvær. 

Seksjon for behandlingsreiser utførte sommeren 2004 et pilotstudie, uten kontrollgruppe, hvor 25 pasienter med fibromyalgi gjennomgikk et fire ukers behandlingsopphold i Tyrkia. Resultatene viste at etter 8 måneder var det fortsatt statistisk signifikant effekt på depresjon og smerter, samt en reduksjon av antall sykemeldte.

I følge Norsk Offentlig Utrednings rapport nr.2 fra 2000 skal tilbudet om behandlingsreiser fortrinnsvis gis til pasientgrupper hvor det kan dokumenteres langtidseffekt på symptomer, funksjonsevne, sykdomsforløp og livskvalitet. Det anbefales i samme rapport at eventuelt nye pasientgrupper bør være av en viss størrelse slik at behandlingen kan komme mange til gode, at det er kroniske tilstander og at effekt av behandlingsoppholdet må dokumenteres av flere uavhengige studier for pasienter med aktuell diagnose.

Fibromyalgi er en stor pasientgruppe som teller over 100.000 mennesker i Norge. De har en kronisk sykdom med mange sammensatte plager og et begrenset eksisterende behandlingstilbud. God effekt av behandlingsopphold i varmere klima er nå godt dokumentert i flere studier.

Det er viktig at et eventuelt behandlingstilbud i varmt klima for fibromyalgipasienter blir et supplement til tilbud man får i Norge. Det er imidlertidig få steder i Norge som gir tverrfaglig og multifaktorell behandling, På tross av økt kunnskap om adekvat behandling, er behandlingstilbudet til pasienter med fibromyalgi lite og tilfeldig i Norge. De fleste følges kun opp av fastlege og har aldri gjennomgått en tverrfaglig behandling eller vurdering.

Behandlingsopphold i varmt klima vil være et godt tiltak for å bedre funksjon og symptomer hos pasientgruppen.

På tirsdag ble det levert 8893 underskrifter til HOD med et krav om at fibromyalgipasienter blir inkludert i den statlige ordningen for behandlingsreiser.

Vi håper at dette kravet blir innfridd og at de økonomiske rammene og antallet deltagere i ordningen behandlingsreiser til utlandet øker, og at dere husker på vår pasientgruppe i arbeidet med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. 

Norges Fibromyalgi Forbund